Burger King v Nitre? O prenájom/kúpu pozemku pri hypermarkete Tesco prejavila záujem spoločnosť M.J.A.BK s.r.o. Ide o pozemky medzi parkoviskom a Bratislavskou ulicou. Časť jedného z pozemkov patrí mestu.

O zámere rokoval aj výbor mestskej časti Staré mesto, ktorý odporučil len prenajať nevyhnutnú časť mestského pozemku a nie odpredať daný pozemok. Dôvodom je vymedzenie územnej rezervy do budúcnosti. Na Bratislavskej ulici počíta mesto s buspruhom, alejou stromov a spoločnou cestičkou pre cyklistov a chodcov.

Súčasťou bude aj Drive thru.

Burger King Nitra, pozemokZdroj: Nitralive.sk, zápisnica zo zasadnutia VMČ Staré mesto