O budovu majú záujem tri spoločnosti - M.Z., s. r. o., Tesco Stores a Nitrazdroj

Nitriansky poslanci dnes na mestskom zastupiteľstve odsúhlasili predaj bývalého Kina Lipa. O budovu majú záujem tri spoločnosti - M.Z., s. r. o., Tesco Stores a Nitrazdroj, pričom jedine ponuka Nitrazdroj nezmení pôvodný účel stavby. Ako sme Vás informovali v článku V bývalom Kine Lipa chcú zriadiť kultúrne centrum, zámerom Nitrazdroju je premeniť divadelnú sálu a predsálie na kultúrne, vzdelávacie a zábavné centrum pre deti, mládež a dospelých. Uvažuje sa aj o premietaní filmov. Predaj sa uskutoční verejnou obchodnou súťažou.

Kino Lipa ukončilo svoju činnosť v roku 2006.


Zdroj: Nitralive.sk, titulná foto mozaikaunplugged.blogspot.com