Dotácie z rozpočtu mesta Nitra na šport by Nitralive.sk on ScribdZdroj: Materiál do MsZ v Nitre