Naše diskusné fórum prekročilo počet 5000 príspevkov. Týmto sa chceme poďakovať všetkým prispievateľom a diskutujúcim za vernosť a veríme, že počet registrovaných bude narastať ešte väčším tempom a bude lepšie a lepšie Cool