Spoločná inscenácia je poskladaná zo scénok hry Jánošík, ktoré uviedli tri divadlá vo svojej domovine


NITRA 27. apríla (SITA)
- Premiéru medzinárodnej inscenácie Jánošík, Jánošík? Jánošík!, uvedie Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre 10. mája. Predstavenie otvorí festival divadiel V4 Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás. Slovensko - česko - poľský projekt vznikol na základe dlhodobej spolupráce a priateľstva Starého divadla Karola Spišáka, Divadla DRAK z Hradca Králové a Teatra Lalka z Varšavy. Spoločná inscenácia je poskladaná zo scénok hry Jánošík, ktoré uviedli všetky tri divadlá najprv jednotlivo vo svojej domovine. Každé z nich pripravilo vlastnú verziu hry, ktorá pozostáva zo scén zo života Juraja Jánošíka. Zo scénok spoločná porota vybrala tie najlepšie do medzinárodnej inscenácie. Cieľom projektu je vzájomné spoznávanie sa a približovanie troch stredoeurópskych kultúr, ktorých spoločné i rozdielne črty vyniknú na základe spracovania totožnej témy.Česká inscenácia Jánošík sa s mimoriadnym diváckym ohlasom hrá od 1. marca. Jej režisérom, dramaturgom a scenáristom je Jakub Krofta. Premiéra poľskej časti projektu bola 25. marca, režisérom je Lukasz Kos. Slovenská inscenácia Jánošík v réžii Ondreja Spišáka mala premiéru v Nitre 14. apríla.

Spoločné kontúry a styčné body inscenácií vznikali na piatich pracovných stretnutiach. Hlavnou myšlienkou všetkých troch inscenácií sa po vzájomnej dohode stal Jánošík ako symbol vnútornej slobody, po ktorej každý túži. Tvorcovia zároveň určili sedem základných životných udalostí Jánošíka, pričom jednu z nosných udalostí, ktorá dostala názov Život Jánošíka, rozdelili na osem úsekov. Vzniklo tak 15 situácií, každá z nich sa musela vmestiť do troch minút. Dôležitou súčasťou scénografie je sedem predmetov, ktoré sa na javisku musia objaviť.

www.staredivadlo.sk


Zdroj: (SITA, mp;bl),201004270317, foto na titulke NitraLive!