11. november 2012 o 19:30 (nedeľa)

V zrekonštruovanej sále Nitrianskej galérie sa uskutoční výnimočný koncert v podaní profesionálneho orchestra ZOE. Zaznie nitrianska premiéra (svetová druhá premiéra) diela slovenského skladateľa V.Kubičku venovaná orchestru ZOE, ktorý je svojim spôsobom výnimočné teleso svojho druhu nielen na Slovensku. Medzi členov ZOE patria mladí slovenskí umelci - hráči orchestra Slovenskej filharmónie, SND, Slovenského rozhlasu, SKO B. Warchala, Capelly Istropolitany a najlepší študenti VŠMU.

>>> Komorný orchester ZOE - webstránka <<<


ZOE


11. november 2012 o 19:30 (nedeľa)
Koncert orchestrálnej tvorby majstrov klasickej hudby pod záštitou primátora mesta Nitra Jozefa Dvonča

Komorný orchester ZOE
dirigent: M. Potokár
violončelo: K. Hurayová
soprán: M. Garajová

Program: A. Vivaldi, P.I.Čajkovskij, V. Kubička (nitrianska premiéra)

Koncertná sála Nitrianskej galérie

vstupné dobrovoľné


Mahler - Adagietto, orchester ZOE
Zdroj: Komorný orchester ZOE