V piatok 9. júla 2010 sa vo fotogalérii Trafačka vernisážou začala výstava fotografií známeho fotografa a novinára arménskeho pôvodu Garika Avanesiana


Miesto konania: Fotogaléria Trafačka, budova Pardonu, Janka Kráľa 65, Nitra

Predstavuje sa prierezom tvorby z rokov 1987-2009 pod názvom PhotoArt. Výstave pozostávajúcej z 32 fotografií dominujú najmä portréty. V jeho fotografiách môžeme nájsť romantické prvky, citové prejavy a predstavy, ktoré dokáže odovzdať divákovi.
„Garik Avanesian často cestuje, vrátane svojej rodnej krajiny. Výsledkom jeho ciest je vždy niečo nové, čo priblíži svet, ktorý je pre nás veľkou neznámou. Vo svojich fotografiách sa snaží dokumentovať ľudské osudy a ich charaktery, je až prekvapujúce, čo všetko vie jeho fotografia o človeku povedať,“ charakterizovala najnovšiu výstavu jej spoluorganizátorka Soňa Bellérová. Výstava potrvá do 20. augusta. Všetkých srdečne pozývame.



Informácie o autorovi:
Narodil sa v Baku (1959). V rokoch 1988-1992 pôsobil v Kazachstane, potom pracoval v Moskve. Od r.1995 žije trvalo v Prahe. Je držiteľom titulu EFIAP. Zúčastnil sa viac ako 300 medzinárodných výstav a fotografických salónov vo viac ako 30 krajinách sveta. Založil Českú federáciu fotografického umenia. Od r. 2004 každoročne organizuje medzinárodné stretnutia fotografov - Inter Photo Camp, ktorého 7. ročník sa uskutočnil v júni. V rokoch 2006-2009 vydával časopis PhotoART. V súčasnosti sa zameriava na vydávanie fotografických kníh a venuje sa organizovaniu fotoexpedícií do stredoázijských krajín a ďalších výnimočných krajín sveta.

Fotogaléria Trafačka sa nachádza v zrekonštruovanej budove  bývalej transformátorovej stanice a je novým priestorom pre fotografiu. Galériu založil nitriansky fotograf František Kolář. Jej ambíciou je poskytnúť výstavný priestor významným protagonistom fotografického umenia a tiež otvoriť dvere súčasným talentovaným fotografom, ktorým učarila fotografia. Výstavný priestor v prízemí trafostanice je myšlienkovo prepojený s podkrovím budovy, kde sa nachádza ateliér. V ňom  sa už v súčasnej dobe konajú vzdelávacie kurzy v odbore fotografia. Výstavy, kurzy, workshopy, semináre sú hlavným smerovaním fotogalérie.

Informácie o výstave, autorovi a fotogalérii Trafačka nájdete na www.trafacka.sk