Slovenská filharmónia Bratislava otvorí Nitriansku hudobnú jeseň 2009 už v piatok 11. septembra.

Slovenská filharmónia Bratislava otvorí Nitriansku hudobnú jeseň 2009 už v piatok 11. septembra. Koncert sa uskutoční v Piaristickom kostole sv. Ladislava v Nitre o 19. hodine za účasti primátora mesta Nitry Jozefa Dvonča a ďalších vzácnych hostí. Poslucháči sa môžu tešiť na excelentné výkony tohto popredného umeleckého telesa, ktoré v tomto roku oslavuje jubileum – 60. výročie svojho založenia. Tento výnimočný  koncert pripravila Slovenská filharmónia, ktorá je najvýznamnejším symfonickým orchestrom Slovenskej republiky,  k 200. výročiu úmrtia klasika svetovej hudby Josefa Haydna. V rámci koncertu odznie okrem diel J. Haydna  aj Symfónia č. 11 D dur W. A. Mozarta – Haydnovho súčasníka.  Koncert diriguje Rastislav Štúr.

Druhý zo série piatich koncertov sa začne v nitrianskej Synagóge vo štvrtok 17. septembra o 18.00 hodine. Komorný súbor  Musica Aeterna pod vedením umeleckého vedúceho Petra Zajíčka nám ponúkne diela  G. Muffata, J. Haydna, C. Kohauta a G. F. Händla.

Nitrianska Synagóga nám vo štvrtok 24. septembra od 18.00 hodiny ponúkne koncertné vystúpenie Jozefa Benciho /bas/ a Jany Nagyovej – Juhász /klavír/, ktoré sa ponesie v duchu  árií zo známych opier (Eugen Onegin, Barbier zo Sevily, Aleko, Faust a Margaréta a ďalších).

Vo štvrtok 1. októbra o 18.00 hodine vystúpi v nitrianskej Synagóge súbor špičkových slovenských violončelistov – sólistov – Cellomania. Trojica violončelistov  Jozef Podhoranský, Eugen Prochác  a Ján Slávik  predstavia štýlovo pestrý program, ktorý zahŕňa diela autorov  baroka až po súčasnosť, úpravy i originálne kompozície pre jedno, dve alebo tri violončelá.  

Koncert českého hudobného zoskupenia  Ensemble Lyrique v zložení: Jana Krajčovičová /spev/, Inna Aslamasová /klavír/, Petr Pomkla /flauta/ a Katarína Madariová /violončelo/ sa uskutoční v nitrianskej Synagóge vo štvrtok 8. októbra od 18.00 hodiny a predvedie diela A. Vivaldiho, G. Rosiiniho, B. Martinů, G. Ph. Telemanna, W. A. Mozarta, G. Faurého a ďalších.

Hudobná jeseň v Nitre bude pokračovať samostatným festivalom gitarovej hudby Cithara aediculae, ktorého 27. ročník sa uskutoční v dňoch od 19. do 25. októbra 2009 v nitrianskej Synagóge.

Vstupné na všetky koncerty, okrem otváracieho je 2,- €. Vstup na otvárací koncert NHJ 2009 je voľný. Vstupenky si v predpredaji môžete zakúpiť v NISYS-e na Štefánikovej triede č. 1. (tel: 16 186), alebo v Súkromnom konzervatóriu na Krčméryho ul. č. 2 v Nitre (tel.: 0905 207 070).

Zdroj: Mestský úrad v Nitre