NITRA - Cyrilo-metodské slávnosti ( 2-6.júla) obohatí Večer ľudí dobrej vôle v priamom televíznom a rozhlasovom prenose

Súčasťou päťdňového najvýznamnejšieho nitrianskeho kultúrno-spoločenského podujatia Cyrilo-metodské slávnosti 2008 v čase od 2. do 6. júla bude aj benefičný koncert Večer ľudí dobrej vôle. „Jedinečný projekt v rôznych podobách a polohách reflektuje nadčasový univerzálny význam a odkaz posolstva byzantskej misie svätých Cyrila a Metoda – spolupatrónov Európy. Aktualizáciou tohto posolstva chceme ponúknuť slovenskému i medzinárodnému spoločenstvu pôsobivé podujatie, ktoré tvorivo a v dôstojnom prostredí hľadá odpovede na zásadné otázky ľudského porozumenia, spolupatričnosti, solidarity a tolerancie,“ uviedol manažér projektu a správca Nadácie Prameň Márie Figeľovej Svetozár Martinický. 
Benefičný koncert sa začne na Svätoplukovom námestí 4. júla o 20.00 h a v priamom prenose ho odvysiela STV 2 i Slovenský rozhlas. „Jeho dramaturgia zohľadní multigeneračné a multižánrové hľadiská tak, aby korešpondovala s tradíciou kresťanskej kultúry, ktorá je z aspektu vzdelanosti a duchovnej podstaty našej štátnosti neodmysliteľne spojená s pôsobením vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda. Nemožno tiež obísť ani samotný štátny sviatok, pričom podujatie ponúkne široký priestor na stretnutie všetkých ľudí dobrej vôle,“ doplnil. 
Večer ľudí dobrej vôle je duchovne i programovo prepojený s rovnomenným podujatím v moravskom Velehrade. Nad oboma podujatiami prevzal záštitu člen Európskej komisie pre kultúru a vzdelávanie Ján Figeľ, nad slovenským benefičným koncertom aj minister kultúry SR Marek Maďarič. Jeho cieľom je predstaviť a oceniť najvýznamnejšie charitatívne aktivity v projekte Charity, ktoré svet nevidí. Výťažok z koncertu bude venovaný Domovu pre osamelých rodičov na Krčméryho ulici v Nitre a Pastoračnému centru Rómov v Čičave. 
V benefičnom programe vystúpia slovenskí a českí umelci: I.M.T.Smile, sopranistka pražského Národního divadla Alena Miro, tenorista SND Ľudovít Ludha, Misha, Ensemble Opera Diversa, Close Harmony Friends, Ľudová hudba Ondreja Kandráča či Kesaj Čhave. Moderátormi večera budú Alena Heribanová a Štefan Bučko.

Cyrilometodske slavnosti plagát

Zdroj: www.nitra.sk