ℹ️ Reakcia Miloša Dovičoviča, poslanca Mestského zastupiteľstva v Nitre k článku Henricha Vargu, mediálneho poradcu mesta Nitra, ktorý bol uverejnený v marcovom čísle Radničných novín (3/2022) a replikovaný 18.7.2022 na webstránke mesta Mesto Nitra - Nitra je v dobrej finančnej kondícii

Mailom hovorcovi mesta som 18.8.2022 požiadal, aby táto moja reakcia bola zverejnená v septembrovom čísle Radničných novín, ktoré mali uzávierku 22.8.2022. Dnes, 25.8.2022, po dotaze či bude zverejnený, som dostal odpoveď, že redakcia rozhodla môj článok nezverejniť. Považujem to za škandálny návrat cenzúry. Tobôž, keď priestor v RN dostal nejaký úradník, ale polemickú reakciu POSLANCA odmietajú uverejniť.

Môj článok vychádza z faktov, materiálov mestského zastupiteľstva:

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2022
Návrh záverečného účtu mesta Nitry za rok 2021
Stanovisko HK k záverečnému účtu mesta Nitry za rok 2021

Nitra je v dobrej finančnej kondícii. Tvrdí to hlavný mestský propagandista, eufemisticky nazývaný "poradca pre komunikáciu". Tvrdil to v marcovom čísle Radničných novín a tvrdí to aj v recyklovanom článku na mestskej webovej stránke. Bohužiaľ pre Nitru, realita je podstatne iná.

Treba súhlasiť s jeho tvrdením, že svet financií je exaktný a čísla nepustia. No práve tá exaktnosť čísel, ktoré nepustia, ukazuje niečo úplne iné ako tvrdí. Píše, že o stave financií mesta Nitra koluje množstvo legiend a dezinformácií. Ja za svoje pôsobenie či už na poste zamestnanca, poslanca alebo aj viceprimátora poznám rozpočet a stav mestského rozpočtu a financií dostatočne. Preto musím konštatovať, že jedinou legendou a dezinformáciou v súvislosti s finančnou kondíciou mesta, o ktorej viem, je práve táto jeho zmes poloprávd a pokusov o manipuláciu s číslami. Teda ak nebudem brať do úvahy propagandistické predvolebné tvrdenia z roku 2018 o vraj katastrofálnom stave mestských financií. Prešli sotva štyri mesiace a v apríli 2019 tí, ktorí toto tvrdenie šírili, prišli z čista jasna s návrhom na deväť miliónový úver na investície s odôvodnením, že stav mestských financií je úplnom poriadku. Už tu to nesedelo.

Z tohto deväťmiliónového úveru, ktorý mal ísť na investície, skončili celé tri milióny v spotrebe. Zjednodušene a zrozumiteľne povedané tieto tri milióny sa prežrali. Toto tvrdenie nie je moje. Zaznelo z úst kompetentných priamo na rokovaní mestského zastupiteľstva. Rovnaké konštatovanie platí aj o päťmiliónovom kontokorentnom úvere z roku 2021. Nie(len) ja, ale hlavná kontrolórka a šéf mestských financií to tvrdia. Takže krátka priebežná sumarizácia - 8 000 000 € (slovom osem miliónov euro) sa spotrebovalo bez akéhokoľvek viditeľného efektu pre občanov.

Úvery, ktorých účelom je investičný rozvoj sú bežnou štandardnou súčasťou hospodárenia každého mesta, Nitru nevynímajúc. Tu chcem položiť dôraz na slovné spojenie "investičný rozvoj". Vidí niekto v Nitre také niečo?

Poďme k druhému úveru opäť vo výške deväť miliónov euro, ktorý si mesto zobralo v roku 2021. Podľa schváleného rozpočtu sa malo z neho (aj z toho predošlého) v roku 2021 realizovať 117 investičných položiek. Z nich sa podarilo až celých 27. Takže 90 z nich sa akosi nezvládlo. Prišiel enormný nárast cien, čoho výsledkom bude, že rovnakú sumu sa urobí podstatne menej. Prečo? Lebo pre niekoho je rozpočet iba zdrapom papiera.

Dôrazné upozornenia a doslova varovania hlavnej kontrolórky, mimoriadne skúsenej odborníčky na mestské financie a rozpočet, zostali nevypočuté a nerešpektované. Stačí si pozrieť jej Stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2022 ako aj Stanovisko k záverečnému účtu mesta za rok 2021. Svoje kladné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2022 podmienila:

- dôsledným dodržiavaním rozpočtovej rovnováhy a okamžitým prijímaním potrebných opatrení – nerešpektuje sa
- predkladaním písomnej informácie o aktuálnom finančnom stave mesta – nerešpektuje sa.

K záverečnému účtu za rok 2021, smutnému obrazu o hospodárení mesta, stačí odcitovať krátku pasáž zo spomínaného stanoviska:

„Záporný rozdiel medzi upravenými skutočnými príjmami a výdavkami rozpočtu (§ 16 odst.6 zákona) vo výške – 2 387 028,45 € svedčí o tom, že mesto v roku 2021 nedokázalo vykryť svoje výdavky príjmami rozpočtu a muselo na vykrytie výdavkov použiť rezervný fond a návratné zdroje financovanie vrátane kontokorentného úveru, ktorý bol pretransformovaný na splátkový úver so splatnosťou 5 rokov. Tento ukazovateľ informuje o tom, že mesto hospodárilo deficitne z pohľadu bežného a kapitálového rozpočtu.“

Na rozdiel od propagandistických nezmyslov o údajnom prebytku viac ako 7 miliónov euro je tu holá a krutá pravda – takmer dva a pol miliónový schodok.

Dnes je ekonomika mesta kvôli nerešpektovaniu reality a zároveň nerešpektovaniu v úvode spomínaného exaktného sveta financií v takmer kritickom stave. A ak sa nezmení tento voluntaristický prístup k mestským peniazom a ich míňaní na rôzne fantazmagórie, bude Nitra nezadržateľne spieť do nútenej správy. Preto je na stole jednoduchá otázka: Ako ďalej s mestskými financiami?

Odpoveď nie je veľmi zložitá. K správe mesta a mestských financií je treba postaviť zodpovedných a skúsených ľudí. Takých, ktorí sú, na rozdiel od nezodpovedných hazardérov, schopní a ochotní rešpektovať v úvode spomínaný exaktný svet financií.

Miloš Dovičovič, poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre