Detský bazén na nitrianskom kúpalisku na Sihoti je uzavretý od soboty 2. júla 2022. O tejto skutočnosti mesto Nitra do dnes neinformovali, informáciu sme priniesli na našej FB stránke v utorok 5. júla. Nakoľko nie sú zverejnené bližšie informácie, požiadali sme mesto Nitra o informácie ohľadom detského bazéna.

"Detský bazén je uzavretý od soboty. Došlo k problémom s mikrobiologickým zložením vody, ktoré spôsobili, že sme bazén museli z bezpečnostných dôvodov dočasne uzavrieť. Presný dôvod, pre ktorý sa tak stalo, vedia špecifikovať hygienici. Vzniknutá situácia nás samozrejme mrzí a aj v spolupráci s RÚVZ ju riešime. Aktuálny stav je taký, že jeden z detských bazénov ("piškóta") je otvorený a je plne k dispozícii návštevníkom, v tom ďalšom sa dnes vymieňame vodu a jej vzorky posielame na RÚVZ Nitra, ihneď po odobrení hygienikmi tento bazén opäť otvoríme."

Rovnako portál Nitralive reaguje na podnety od čitateľov, položili sme mestu niekoľko otázok:

1. Citlivá téma - menšiny na kúpalisku, na jednej strane čítame o tom, že ich plavčíci neriešia, keď sa kúpu v oblečení, na druhej strane čítame, že plavčíci to riešia a volajú MsP.

"Vo všeobecnosti platí, že do bazénov je zákaz vstupu v inom oblečení ako v plavkách. Ak to niekto nedodržiava, plavčíci sú inštruovaní tak, aby návštevníkov na tento fakt okamžite upozornili. Okrem pracovníkov kúpaliska tu na poriadok dohliadajú aj mestskí policajti, ktorí tu pravidelne hliadkujú, a to v uniformách ako aj v civilnom oblečení. Prijali sme v tejto veci viacero opatrení, medzi ne patrí napríklad dôsledná inštruktáž personálu alebo posilnenie hliadok či pôsobenie miestnej občianskej poriadkovej služby, ktorá tiež dohliada na dodržiavanie poriadku na kúpalisku. Rád by som tiež upozornil na to, že polícia nemôže zasiahnuť v prípade, že návštevníci kúpaliska nerobia niečo, čo je v rozpore so zákonom."

2. Detské bazény - v iných mestách rodičov do bazénov nepúšťajú, v Nitre to nikto nekontroluje. Pri našej návšteve sme plavčíkov pri detských bazénoch nevideli. V detských bazénoch sa kúpu aj rodičia. Niektoré väčšie deti navyše nevedia čo so sebou a pri ich veľkosti je to dosť nebezpečné s ohľadom na menšie deti.

"Naši plavčíci pravidelne upozorňujú dospelých aj tínedžerov, aby detské bazény nevyužívali. Robia náhodné kontroly a pri zistení porušenia tohto pravidla upozornia previnilcov na to, že v detskom bazéne sa nemajú kúpať."

3. Téma alkohol… vlastná tohtoročná skúsenosť + z diskusií na našom Facebooku je zrejmé, že sa na kúpalisku pohybujú aj ľudia pod vplyvom alkoholu. Je rozdiel dať si pivo v bufete a opitý sa potácať po kúpalisku, vulgárne nadávať, chodiť cez detský bezén. Nevšimli sme si, že by to niekto kontroloval. Plavčíci boli len pri veľkých bazénoch. Ľudia mi píšu aj o prípade, kedy ľudia sedeli v bazéne s plechovkami v ruke...

"Požívanie akéhokoľvek jedla alebo nápoja priamo v bazéne je neprípustné. Zabezpečujeme tu kontrolu personálom kúpaliska aj mestskými policajtmi."

Zároveň sme za portál Nitralive požiadali mesto Nitra o nasledovné - vychádzame aj z požiadaviek ľudí:

1. požiadať plavčíkov, aby kontrolovali aj detské bazény. Rodičia a veľké deti tam nemajú čo robiť.
2. zabezpečiť hliadku MsP na kúpalisku (alkohol)
3. informovať viditeľne pri akomkoľvek obmedzení = zavretý bazén.