Dovolím si zareagovať na tlačovú správu Mesta Nitra, ktorú sme zverejnili na na tomto odkaze. Mesto v nej oznámilo pokrok v dlhoročnej snahe povoliť cyklistom vjazd na pešiu zónu a to neobmedzene. Pre pripomenutie, aktuálne je povolený vjazd len od 19:00 hod. do 10:00 hod. ráno. V priebehu dňa je tak jazda bicyklom po pešej zakázaná.

Ako cyklista som túto správu prijal pozitívne. Najväčší problém však zostáva nevyriešený - tým je nekontrolovaná jazda áut po pešej zóne a to aj mimo vyhradených hodín. Na jednej strane máme obmedzenie pre cyklistov, ktoré bolo odjakživa sankcionované príslušníkmi mestskej polície, na druhej strane tu máme anarchiu v podobne áut, ktoré nikto nekontroluje. Väčší paradox už asi nemôže byť. Kým fungovali stĺpiky na vstupoch na pešiu zónu, vodiči mali možnosť vjazdu len cez Radlinského ulicu, posledný rok som však spozoroval zasunuté stĺpiky a to počas celého dňa. Zo zvedavosti som teda poslal podnet na Mestský úrad v Nitre, kam som nahlásil nefunkčné stĺpiky na vstupe zo Štefánikovej a z ulice Pri Synagóge. Odpoveďou bolo, že to nie je pravda, stĺpiky sú funkčné. V priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov som si overil, že pravda je na mojej strane...

Človek idúci po pešej zóne má pocit, že na pešej zóne nie je. Množstvo áut, ktoré jazdia po pešej zóne, zaráža. Vrcholom bolo moje stretnutie s dodávkou nemenovanej politickej strany, ktorá sa preštrikovala pomedzi chodcov až na námestie. Všetci navyše vieme, v akom stave je dlažba. Posledné 2 roky prebieha jej oprava a to veľmi pomalým tempom. Či to má zmysel pri tom množstve áut, je otázne.

Riešenie môže priniesť ohlásená revitalizácia Radlinského ulice, ktorá prinesie potrebnú reguláciu. Verím, že aj spomínané stĺpiky začnú opätovne plniť svoju funkciu. Treba si uvedomiť, že terajší primátor Nitry a jeho "partia" sú verejnosťou vnímaní ako cyklisti. Paradoxne počas ich "vládnutia" sa s autami na pešej zóne nič neurobilo.

Na záver legislatávny rámec, ktorý citujem z podkladov od Andreja Sitkey, ktorý sa téme venoval v roku 2017:

V § 59 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke sú ustanovené nasledovné podmienky premávky na pešej zóne:

- v pešej zóne smú chodci používať cestu v celej jej šírke,
- v pešej zóne sme vodič jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h, pričom musí dbať na zvýšenú opatrnosť voči chodcom,
- do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka,
- státie motorových vozidiel v pešej zóne je zakázané, pokiaľ o nie je značkou ustanovené inak,
- chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu.

Vychádzajúc z uvedených skutočností je nevyhnuté realizovať zmenu trvalých dopravných značiek IP 25a „Pešia zóna“ resp. IP 25 b „Koniec pešej zóny“, ktoré sú umiestnené na vstupoch do pešej zóny. Na nových dopravných značka v súlade s vyhláškou č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon ocestnej premávke a technickými podmienkami TP 7/2014 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry je použitý symbol bicykla s doplnením časového údaju platnosti „V čase 00,00 – 24,00 h“. Okrem uvedeného je v súlade so súčasnou dopravnou značkou umožnený vjazd vozidiel zásobovania v čase od 05,00 do 08,30 hod. azákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje hranicu 7t.Zdroj: Nitralive.sk