Cieľom grantového programu Mením Moje Mesto je podporovať inovatívne formáty verejnoprospešných aktivít a kreatívne nápady občanov mesta Nitra v rôznych oblastiach, ktoré prispejú ku skvalitneniu života v meste a vychádzajú z potrieb a záujmov občanov.

Grantový program je financovaný z participatívneho rozpočtu mesta Nitra a administrovaný Nitrianskou komunitnou nadáciou. Výzva v roku 2020 motivovala občanov mesta Nitra, aby aktívne participovali pri zlepšovaní kvality života v meste a zavádzaní inovácií v nasledovných oblastiach: verejné priestory, ochrana životného prostredia , podpora komunitného života v meste.

Verejné elektronické hlasovanie v programe Mením Moje Mesto 2020 prebiehalo od 16.3. do 15.4.2020 na stránke mmm.hlasobcanov.sk

Účasťou v hlasovaní občania rozhodovali o rozdelení 40 000 €. Tento rok sa o vašu priazeň uchádzalo 29 projektov.

Celkovo sa formou zaslania SMS zapojilo až 5 830 občanov.
Letné kino
Rozhýbeme všetky deti
Chrenová žije 2020
Dobudovanie a rozvoj hokejbalového areálu
Klokočina street workout ihrisko vol.2
Rozárium
Streetball - nový olympijský šport z ulice
Spolu recyklujeme, teda sme
Komunitné kompostovisko na ulici Lipová
Poď na piknik