Zavedie radnica v Nitre novú daň? Malo by ísť o poplatok za rozvoj - za pozemné stavby na území mesta. Návrh zatiaľ schválila len Mestská rada.

Tento poplatok upravuje zákon č. 447/2015 Z. z. a predmetom je podľa § 3 (1) pozemná stavba na území obce:

a) na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie, ktorým sa povoľuje stavba (ďalej len „stavebné povolenie“),
b) ktorá je ohlásená stavebnému úradu,
c) na ktorú je vydané rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, alebo,
d) ktorá je dodatočne povolená.
(2) Predmetom poplatku za rozvoj je stavba podľa odseku 1, ak jej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby.

Poplatok za rozvoj, Nitra
Ako je uvedené na priloženom obrázku, daň je rovnaká pre všetky typy stavieb a to vo výške 20€ za každý m2. Poplatok sa bude teda týkať okrem rôznych investácií ako sú nákupné centrá, biznis centrá aj obyvateľov, ktorí sa rozhodnú postaviť si v Nitre rodinný dom. Podľa informácií, ktoré uviedol na sociálnej sieti Facebook poslanec Oliver Pravda, "Ak si budete stavať rodinný dom, tiež tento poplatok zaplatíte, avšak môžete si uplatniť odpočítateľnú položku na 60 m2, ktorá zníži konečnú výšku poplatku. Napríklad keď si postavíte dom o veľkosti 100 m2, tak z nich odrátate 60 m2 a zaplatíte len za 40 m2 - teda celkovo zaplatíte 40m2 x 20€ = 800€".


A čo s takto vybranými poplatkami?

Ako ďalej uvádza poslanec Pravda, takýto poplatok "zabezpečí príjem pre Mesto, z ktorého bude časť financií investovaná do rozvoja infraštruktúry v okolí konkrétnej investície a druhá časť bude použitá na investície v rámci Mesta ako takého". Pod rozvojom infraštruktúry sa rozumie: miestne komunikácie, parkoviská, verejné osvetlenie, drobná architektúra, športové plochy, zaradenia pre sociálne služby a podobne.


(De)motivácia pre obyvateľov a budúcich obyvateľov Nitry?

Je zavedenie takejto dane v rozpore so záujmom mesta prilákať do Nitry viac obyvateľov? Určite áno. Mesto Nitra dostáva od štátu podieľové dane za každého občana s trvalým pobytom na území mesta. Počet obyvateľov každoročne klesá, takýto nový poplatok určite nepoteší ani obyvateľov, ani potencionálnych investorov.