V auguste 2016 boli na chodníku pri študentskom domove Mladosť na konci frekventovanej cyklotrasy osadené dopravné stĺpiky s reťazami. Dopravné stĺpiky mali zlepšiť dopravnú situáciu pred zásobovaním internátnej kuchyne, no opak bol pravdou. Stĺpiky boli slabo viditeľné, cyklistom bránili plynulej jazde po cyklotrase a súčasne boli osadené bez príslušného povolenia. Na uvedenú skutočnosť sme viacerí upozornili Mesto Nitra, ktoré je kompetentné v tejto veci konať. Po upozornení boli stĺpiky s reťazou odstránené a namiesto nich bolo osadené zábradlie, pričom bol vynechaný priestor pre plynulé napojenie cyklistov na priľahlú komunikáciu. Riešenie, ktoré zohľadnilo záujmy dotknutých strán, nás potešilo. O to viac sme boli nemilo prekvapení, keď po niekoľkých týždňoch bol doplnený aj posledný segment zábradlia, čím bolo opätovne zamedzené plynulému prejazdu cyklistov z cyklotrasy na priľahlú cestu.

Z uvedeného dôvodu sme opäť požiadali Mesto Nitra o riešenie vzniknutého problému. Upozornili sme na skutočnosť, že cyklisti jazdiaci po cyklotrase, ktorá je zaradená do ponitrianskej cyklistickej magistrály, musia na konci cyklotrasy zosadnúť a v jazde môžu pokračovať až po niekoľkých metroch chôdze. Mnoho cyklistov však zákaz jazdy po úzkom chodníku nerešpektuje a pokračuje v jazde, pričom dochádza ku kolíziám s chodcami. Zároveň sme pre zlepšenie situácie predložili návrh organizácie dopravy, ktorý riešil parkovanie pred prevádzkou kuchyne a umožňuje bezpečnú a plynulú jazdu cyklistov. Dňa 22.11.2017 bolo mestským úradom zvolané rokovanie dotknutých strán. Na stretnutí bolo ponechané súčasné riešenie, napriek skutočnosti, že môže negatívne ovplyvniť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.

Následne sme požiadali rektora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity o riešenie vzniknutej situácie, ale bez úspechu. Prišla odpoveď, že situácia nie je tak jednoduchá, ako ju vnímame a predložený návrh nie je v súlade s názormi subjektov, ktoré o riešení rozhodujú. Z uvedeného dôvodu sme sa stretli s primátorom mesta a požiadali ho o pomoc pri riešení tohto problému. Požiadavka mu bola predložená aj písomne. Zostali som zaskočení, keď sme si na sociálnej sieti prečítali, že rokovanie prebehlo a neúspešne.

Mesto sa chváli koľko kilometrov cyklotrás ide vybudovať. Slovenská poľnohospodárska univerzita deklaruje podporu cyklistickej dopravy. Napriek tomu nie sú schopní vyriešiť jeden problém, ktorý bezprostredne ohrozuje bezpečnosť cyklistov a chodcov. Toto je podpora cyklistickej dopravy?

Zábradlie pri cyklotrase v Nitre Zábradlie pri cyklotrase v Nitre Zábradlie pri cyklotrase v Nitre Zábradlie pri cyklotrase v Nitre
Zdroj: Nitralive.sk