Prosím čitateľov vyplniť dotazník na odkaze nižšie. Obsahuje 10 všeobecných otázok o cyklodoprave v Nitre. Autorkou je Michaela Hefková, ktorá sa touto témou momentálne aktívne zaujíma.

Primátorovi Nitry poslala otázky ohľadom cyklodopravy - spolu s odpoveďami zverejním.

Dotazník - cyklodoprava v NitreZdroj: Nitralive.sk