Potešujúca správa prišla vo štvrtok z Mestského zastupiteľstva v Nitre. Poslanci schválili sumu 20-tisíc eur na prípravu projektovej dokumentácie k podjazdu pod Univerzitným mestom. Naša dvojročná snaha priniesla prvé ovocie. Petíciu za výstavbu podjazdu som inicioval s pánom Sitkeyom.

Je dôležité pripomenúť, že je potrebná koordinácia prác so Slovenskou správou ciest (SSC). Tá má totižto kompletne zrekonštruovať Univerzitný most. V pláne je to roky, oprava sa postupne odsúva, aktuálny termín je rok 2017. Výstavba podjazdu si teda vyžiada zmenu projektovej dokumentácie k mostu. Keby Mesto Nitra o podjazde uvažuje skôr, mohlo sa tomuto predísť.

Primátor Dvonč sa k výstavbe na zastupiteľstve vyjadril nasledovne: „My to môžeme zaregistrovať ako chceme, ale jednoducho pokiaľ je projekt pre stavebné konanie už hotový, tak musíme otvoriť to rokovanie a podjazd pre cyklistov do toho procesu zahrnúť. Je to všetko pekné, ale treba si uvedomiť, že taký podjazd pre cyklistov niečo stojí, musíme ho mať vyprojektovaný a môže to byť jeden z dôvodov, že sa tá rekonštrukcia bude odsúvať. Ja mám obavu, aby sme náhodou týmto neposunuli celú realizáciu opravy mosta.“

O vyjadrenie som požiadal pána Oremusa, poslanca MsZ v Nitre. "Rieka a prislúchajúce cyklotrasy a bežecké chodníky sú srdcom mesta a je našou povinnosťou podporovať a rozvíjať masový šport a voľnočasové aktivity občanov v tejto časti. Výsledkom bude , že v centre mesta začne naozaj pulzovať život a zvýši sa bezpečnosť a komfort občanov počas aktívneho a pasívneho oddychu. Tento projekt spája takmer všetky mestské časti pretože rieka a spomínané trasy idú od Krškán cez Centrum mesta, Chrenovú, Zobor, až po Mlynárce (5 zo 7 mestských častí) a preto som poslancov vyzval aby tento zámer podporili," povedal. Na záver dodal, že plánuje navštíviť pána Slávika (Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií), aby sa skoordinovala práca projektantov mesta s projektom SSC.

Čas 6:43 - zvukový záznam zo zastupiteľstva
Prehľad - od myšlienky až po schválenie zastupiteľstvom

Myšlienku zrealizovať petíciu za výstavby podjazdu sme spolu s pánom Andrejom Siteyom pretavili do petície v roku 2014. Verejnosť som informoval 26. augusta 2014 v článku Petícia za realizáciu podjazdu pod Univerzitným mostom.

V máji 2016 som bol petíciu odovzdať na Mestskom úrade v Nitre. Odpoveď z MsÚ sme sa bohužiaľ dozvedeli z médií skôr ako prišla nám a teda samotným iniciátorom poštou. Odpoveď od hlavnej kontrolórky mesta ma zarazila, nakoľko bola v podstate zamietnutá resp. neopodstatnená. Mrzí ma, že úradníci nepoznajú význam slova petícia. Berú ju ako niečo zlé. Práve naopak - petícia je oficiálna cesta ako poukázať na niečo, čo treba zmeniť. V našom prípade je to vec veľmi pozitívna - žiadali sme len toľko, aby Mesto Nitra komunikovalo so Slovenskou správou ciest, ktorá ako vieme bude most opravovať a teda je správny čas zakomponovať do opráv aj vybudovanie nového podjazdu.

Aktuálne končí úsek cyklotrasy pri Univerzitnom moste, v pláne je výstavba cyklotrasy na opačnej strane mosta na Nábreží mládeže v smere od Janíkoviec/popri SPU. Pribudne aj cyklomost, ktorý spojí Kalváriu s Chrenovou. O moste som písal v článku Cyklolávka prepojí Wilsonovo nábrežie s Chrenovou + nová cyklotrasa. Dva úseky cyklotrasy by teda bez podjazdu končili na Univerzitnom moste. Nerozumiem, prečo nie je podjazd v územnom pláne a v pláne budovania cyklotrás.

Na širenie myšlienky o podjazde sme využili aj cyklistickú verejnosť - zorganizovali sme Cyklojazdou dnes poukážeme na chýbajúci podjazd a na nedostatky cyklotrás v Nitre a následne nás podporilo aj hnutie Critical Mass Nitra ich cyklojazdou.


Články, ktoré sme priniesli k téme

Petícia za realizáciu podjazdu pod Univerzitným mostom
Petíciu za realizáciu podjazdu pod Univerzitným mostom sme odovzdali na Mestskom úrade v Nitre
Univerzitný most musí na rekonštrukciu počkať, verejné obstarávanie zrušili
Cyklolávka prepojí Wilsonovo nábrežie s Chrenovou + nová cyklotrasa
Cyklojazdou dnes poukážeme na chýbajúci podjazd a na nedostatky cyklotrás v Nitre
V piatok 30.9. spoločná cyklojazda s Critical Mass na podporu výstavby podjazdu pod Univerzitným mostom


Univerzitný most Nitra


Oznámenie o výsledku prešetrenia petície - podjazd pod mostom na ceste č. I/64 by Michal Šimonek on Scribd
Zdroj: Nitralive.sk