Obvodný úrad zanikol, okresný funguje od októbra

Od októbra funguje v Nitre okresný úrad, obvodný zanikol. Zmeny sú súčasťou vládnej reformy ESO vďaka ktorej sa presunuli všetky úrady pod jednu strechu. V budove úradu na Štefánikovej triede sídli napríklad katastrálny úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor výstavby a bytovej politiky.

Na príslušný odbor Vás navedie automat, ktorý je nainštalovaný vo vstupnej hale vedľa informácií. Po zvolení príslušného úradu automat vydá lístok s poradovým číslom. O poradí informujú tabule, ktoré sa nachádzajú pri každej klientskej kancelárii.

"Kolkomat" vydáva len do sumy 5 euro, nové bankovky neberie

Automat na kolky neberie nové bankovky v hodnote 5 euro, maximálny výdavok je tiež v rovnakej sume 5 euro. Je teda potrebné mať pripravenú hotovosť, prípadne si peniaze rozmeniť v pokladni. V čase našej návštevy v piatok doobeda už kolkomat vydával len kolky v hodnote 5, 3 a 1 euro. Pre kolky v hodnote 66 euro bolo potrebné pracné zadávanie kolkov v hodnote 5 resp. 3 a 1 euro. Firma, ktorá kolkomat spravuje sídli v Bratislave, na úrade nás informovali, že o probléme firma vie, nápravu však nezjednali. A tak občan dane plať a trpezlivosťou sa vyzbroj.

Kolkomat okresný úrad Nitra, rekonštrukcia

Ako sme sa dočítali na internete, kolkomaty nebude štát aktualizovať na nové päťeurové bankovky z dôvodu prechodu na elektronický systém, ktorý by mal fungovať už od 1. januára 2014. Všetko sa tak bude dať vybaviť elektronickou formou bez nutnosti kupovať kolok z automatu.

Zoznam odborov na Okresnom úrade v Nitre

Úradné hodiny: P, U, Š: 08,00 - 15,00; S: 08,00 - 17,00; Pi: 08,00 - 14,00

 • Organizačný odbor
 • Majetkovoprávny odbor
 • Odbor všeobecnej vnútornej správy
 • Odbor živnostenského podnikania
 • Odbor krízového riadenia
 • Odbor školstva
 • Odbor výstavby a bytovej politiky
 • Odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • Odbor opravných prostriedkov
 • Katastrálny odbor
 • Pozemnkový a lesný odbor

Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69Zdroj: Nitralive.sk