Od čitateľky sme dostali fotografiu zaparkovaných áut, ktoré blokujú chodník na ulici Boženy Slančíkovej pri ŠD UKF. Z nej vyplýva, že parkujúce autá stoja priamo v trase chodníka smerujúceho k Chrenovskému mostu.

Mestská polícia v Nitre sa našim podnetom zaoberala a odpoveď si môžete prečítať nižšie. Ako vidno z odpovede, pokiaľ je pozemok súkromný, je možné parkovať hlava-nehlava. Paradoxne keď občan platiaci dane zaparkuje na mieste vyznačenom a nezakúpi si lístok, dostane papuču. Automaty v Nitre navyše nevydávajú.

V Nitre s parkovaním nie je niečo v poriadku už roky a nič sa nezmení ani v tomto volebnom období.

Uvedený podnet sme preverili v niekoľkých opakovaných kontrolách. Na Vami uvedenom mieste v čase kontroly hliadky zistili, že vodiči vozidiel sa nedopúšťajú porušenia zákona týkajúceho sa státia vozidla pred vstupmi na chodníky, nakoľko tu nie je vyznačený spôsob zákazu státia príslušným vodorovným značením.

Ďalej poverený okrskár v danej lokalite zistil, že vozidlá ktoré podľa Vašej fotodokumentácie parkujú na ploche pred Vysokoškolským internátom, parkujú na súkromnom pozemku a tento nie je súčasťou komunikácie. Vzhľadom k zistenej skutočnosti vodiči neporušujú žiadny predpis a mestská polícia nie je oprávnená danú vec riešiť.


Parkovanie na chodníku Slančíkovej ulica v Nitre

Lokalizácia na mape
Zdroj: Nitralive.sk