Keďže mesto zažíva v posledných rokoch stavebný boom a príchod investorov do priemyselných parkov, je tu potreba rozširovania aj samotného mesta. Tá štúdia z polovice 90-tych rokov je už neaktuálna. Mesto Nitra získalo z fondov EÚ peniaze na vypracovanie novej štúdie s verejným prerokovaním. Celé to má byť ukončené do leta 2008.

Do konca októbra budú vypracované 2 štúdie výstavby v tejto časti mesta. Následne bude zvolané verejné prerokovanie s vysvetlením významu, rozmiestnenia stavieb a ciest, mostných prepojení a podobne. Občania sa môžu vyjadriť k štúdii, pripomienky budú do nej zapracované.

Podľa predbežnej skice by malo byť v časti pod Šindolkou "centrum" tejto časti so zameraním na obchod a služby. Existujúce vodné zdroje, ktoré sú na tejto ploche, sú nevyhovujúce a obsahujú iba úžitkovú vodu. ZVS nemá s nimi žiadne zámery a súhlasí s ich likvidáciou, resp. podľa zvolenia investora zahrnúť do stavby. Likvidácia je však finančne náročná - ak by EÚ dala peniaze, môže sa to zrealizovať.

Vzhľadom na to, že táto oblasť bola voľakedy zátopovou oblasťou rieky, náročné bude odvodnenie a vybudovanie systému kanalizácie. Ale aj toto sa dá vyriešiť.

Po vypracovaní štúdie sa pokúsime zverejniť ju aj na našej stránke spolu s komentármi a vysvetleniami. Veríme, že budete prví čitatelia, ktorí sa s ňou oboznámia.