Správa o požiarovosti na území mesta Nitra za rok 2022 predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 23. marca 2023.

Správa o požiarovosti na území mesta Nitra za rok 2022 by Nitralive.sk on Scribd