• Jaguar Land Rover Slovakia spustí víkendové zmeny na prevádzkach Karosáreň a Lakovňa s predpokladaným začiatkom v máji 2023
• Posilnenie výrobných kapacít vytvorí približne 300 nových pracovných miest priamo v závode Jaguar Land Rover v Nitre a ďalšie desiatky u dodávateľov
• Dôvodom je rastúci dopyt po vozidlách Jaguar Land Rover a potreba zabezpečiť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom pre pracovníkov dotknutých prevádzok

Jaguar Land Rover Slovakia zavedie nové víkendové zmeny na prevádzkach Karosáreň a Lakovňa, čím vytvorí približne 300 nových pracovných miest priamo v nitrianskom závode a ďalšie desiatky pracovných miest u svojich dodávateľov. Cieľom opatrenia je zabezpečiť stabilitu výroby pri stále sa zvyšujúcom záujme zákazníkov o vozidlá vyrábané v nitrianskom závode tak, aby zároveň zostala zachovaná rovnováha medzi pracovným a rodinným životom ich zamestnancov. Nové zmeny by mali začať pracovať v máji 2023.

„Toto rozhodnutie znamená, že naša JLR rodina sa rozrastie – pribudnú stovky nových kolegov priamo v našom závode a ďalšie desiatky u našich dodávateľov. Ponúkame prácu ďalším šikovným ľuďom z regiónu, čo bude mať pozitívny vplyv na celý kraj,“ povedal Igor Franček, riaditeľ ľudských zdrojov – Jaguar Land Rover Slovakia. Pripravované nové víkendové zmeny budú pracovať len na prevádzkach Karosáreň a Lakovňa počas soboty a nedele (1 zmena v sobotu a 1 zmena v nedeľu). Dĺžka zmeny bude 10 hodín vrátane prestávok a Jaguar Land Rover zabezpečí pre zamestnancov pracujúcich v týchto zmenách bezplatnú autobusovú dopravu rovnako ako po iné dni. Mzda, počet dní dovolenky, ako aj niektoré z benefitov budú prispôsobené kratšiemu pracovnému času.

Na víkendové zmeny sa budú môcť prihlásiť aj zamestnanci pracujúci v štandardnom trojzmennom režime prostredníctvom dobrovoľnej práce nadčas, v rozsahu ako to umožňuje zákonník práce. V prípade záujmu môže zamestnanec prejsť z trojzmennej práce na režim víkendovej zmeny formou dodatku k zmluve, t. j. zamestnanec by pracoval len počas víkendových zmien. Kombinácia práce v štandardnej trojzmennej prevádzke (pondelok až piatok) a následne vo víkendovej zmene (sobota a nedeľa) však nie je možná.

Táto forma pracovného času môže byť vhodnou alternatívou pre ľudí, pre ktorých je práca na plný úväzok cez týždeň nevyhovujúca, ako napríklad ľudia opatrujúci člena rodiny, matky s menšími deťmiZdroj: Tlačová správa JLR