Koncom roka odsúhlasilo Mestské zastupiteľstvo v Nitre nový cenník, ktorý prináša zvýšenie cien za používanie športovísk, kultúrnych domov a centier.

Zo zmien vyberáme (kompletný cenník na konci):

⚽️ Nájomné za záujmový a rekreačný šport (telocvične)

Plocha do 300m2 predtým 20,64 € dospelí a 8,26 € deti, po zmene 31 € dospelí, 11 € deti
Plocha do 600m2 25,80 dospelí a 12,38 € deti vs 39 € a 16 € deti
Plocha od 600m2 30,96 dospelí a 15,48 € deti vs 46 € a 20 € deti


??‍♂️ PlaváreňVstupné dieťa do 15 rokov predtým 1 €, po zmene 2 €
Vstupné dospelý predtým 3,50 €, po zmene do 14:00 hod. 5 €, po 14:00 hod. 6 €
Vstupné dôchodca predtým 1 €, po zmene 2 €
Vstupné plavecká dráha pre výcvik detí a žiakov do 15 rokov predtým 30 €, po zmene 60 €
5 vstupov dospelý predtým 15,50 €, po zmene 22 €
10 vstupov 29,50 vs 42 €


Letné kúpalisko

Vstupné dieťa do 15 rokov predtým 2 €, po zmene 4 €
Vstupné dospelý 4 €, po zmene 8 €
Vstupné po 16:00 hod. predtým 1€ dieťa do 15 rokov, po zmene 2 € a 2,50 € vs 4 € dospelý


? Tenisové kurty Chrenová

Vstupné antuka 7 €, po zmene 12 €
Vstupné antuka do 18 rokov 5 €, po zmene 9 €
Vstupné hala 16 €, po zmene 20€
Vstupné hala do 18 rokov 8 €, po zmene do 18 rokov 15 €


⛹️ Mestská hala

Vstupné tréningy - pravidelný tréningový proces na hodinu predtým 10 €, po zmene 30€
Vstupné zápasy - predtým 30 €, po zmene 60 €
Vstupné tréning pre ostatné športové kluby 26/35 €, po zmene 60 €
Vstupné hracia plocha, hľadisko, vestibul, šatne max 6 - podujatia organizované MŠ, ZŠ, SŠ predtým neexistovalo, cena stanovená na 100 €

Vstupné hracia plocha, hľadisko, vestibul, šatne max 6 - komerčné podujatia predtým 120 €, po zmene 140 €


Vstupné do kultúrnych zariadení

Synagóga

Krátkodobý prenájom zmena zo 70 na 100 €


Kultúrne domy

Verejno-prospešný záujem – subjekty pôsobiace vdanej mestskej časti s výnimkou politických strán a hnutí predtým 1 € / hod., po zmene 2 €
Pravidelné cvičenia, tanečné kurzy a podujatia s voľným vstupom predtým 3 € / hod., po zmene 10 €
Jednorázové rodinné a spoločenské stretnutia 10 € / hod., po zmene 20 €


⚠️ POROVNANIE Sadzba za prenájom telocvične, ktorá platila do zvýšenia v októbri 2016:

- pri podlahovej ploche nad 100 m2: sadzba 8,32 €/hodina, vrátane úhrady za médiá
- pri podlahovej ploche pod 100 m2: sadzba 5,20 €/hodina, vrátane úhrady za médiá


Ceny platné od októbra 2016 do februára 2017:

1. skupina do 300 m2 20 € / 1 hod
2. skupina do 600 m2 30 € / hod
3. skupina nad 600 m2 50 / 1 hod


Ceny platné po zmene nadol vo februári 2017:

1. Do 300m2: 12€ dospelí, 6€ mládež / 1 hod
2. do 600m2: 20€ dospelí, 10€ mládež / 1 hod
3. nad 600m2: 25€ dospelí, 12,50€ mládež / 1 hod


Ceny platné od 1.1.2020 resp. dodatok č.1 platný od 1.7.2020

1. Do 300m2: 20€ dospelí, 8€ mládež / 1 hod
2. do 600m2: 25€ dospelí, 12€ mládež / 1 hod
3. nad 600m2: 30€ dospelí, 15€ mládež / 1 hod


Ceny odsúhlasené v decembri 2022

Plocha do 300m2 predtým 20,64 € dospelí a 8,26 € deti, po zmene 31 € dospelí, 11 € deti
Plocha do 600m2 25,80 € dospelí a 12,38 € deti vs 39 € a 16 € deti
Plocha od 600m2 30,96 € dospelí a 15,48 € deti vs 46 € a 20 € deti

CENNÍK platný od 1.1.2023

Cenník Mesta Nitra 2023 by Nitralive.sk on ScribdZdroj: Nitralive.sk, spracované z materiálov do mestského zastupiteľstva