Na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktoré sa konalo dňa 11. marca 2021, boli predložené správy za rok 2020 a to za oblasť požiarovosť, bezpečnostná situácia a činnosť Mestskej polície v Nitre za rok 2020. Kompletné správy nájdete nižšie.

V roku 2020 bolo na území mesta Nitra zaevidovaných celkom 101 požiarov, dobrou správou je, že pri nich nezahynul žiadny človek.

Správa o požiarovosti Nitra 2020 by Nitralive.sk on Scribd
V rámci Okresného riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre sa na území mesta Nitry nachádzajú dve obvodné oddelenia Policajného zboru a to Obvodné oddelenie Policajného zboru Nitra – Chrenová a Obvodné oddelenie Policajného zboru Nitra – Kalvária. Štátna polícia spolupracuje s Mestskou políciou v Nitre.

Správa o bezpečnostnej situácii v meste Nitra za rok 2020 by Nitralive.sk on Scribd
Mestská polícia v Nitre bola založená v roku 1991 a k 31.12.2020 zamestnávala 82 zamestnancov.

Správa o činnosti MsP Nitra za rok 2020 by Nitralive.sk on ScribdZdroj: www.nitra.sk - materiály do mestského zastupiteľstva