Už zajtra 18. septembra sa bude po celom Slovensku konať podujatie Naše Mesto. Skupinky dobrovoľníkov z ôsmich desiatok firiem vymenia svoje kancelárie za školy, nízkoprahové centrá, dvory či dokonca hrady a odpracujú tento deň na rôznych miestach v prospech komunity. Nitru pôjde zlepšovať takmer 140 dobrovoľníkov rozdelených na malé kolektívy. Celé podujatie bude prebiehať za prísnych hygienických opatrení.

Dobrovoľnícke tímy, ktoré sa zapojili do Nášho Mesta, si vyberali z aktivít po celom Slovensku. Neziskové organizácie, centrá voľného času, školy či samosprávy dostanú potrebnú pomoc napríklad pri upratovaní, maľovaní, revitalizácii zelene alebo záchrane pamiatok. Cieľom podujatia je celkovo zlepšovať prostredie, v ktorom pôsobia, keďže organizáciám za bežných okolností často nezostávajú zdroje a chýbajú ľudské kapacity. Práve v súčasnej situácii vítajú každú pomoc, keďže aj občiansky sektor výrazne pocítil dopady koronakrízy.

Veľa dobrovoľníkov vďaka Nášmu Mestu objaví organizácie vo svojom okolí, o ktorých predtým ani netušili, a podľa doterajších skúseností, pri niektorých prerastie toto stretnutie do dlhodobej spolupráce. Práce pri kláštore aj hrade. V Nitre budú dobrovoľníci a dobrovoľníčky čistiť okolie archeologického náleziska na Zoborskom kláštore. O ruiny kláštora sa do roku 2014 nikto nestaral, neskôr sa do práce pustil Zoborský skrášľovací spolok, ktorému sa podarilo zakonzervovať niektoré zvyšky stavieb a teraz revitalizuje ich okolie. Účastníci Nášho Mesta pomôžu aj s upratovaním parku Sihoť a natieraním dreveného bludiska či údržbou preliezok pre deti v škole na Mudroňovej.


Zoznam aktivít:

1. Spojená škola, Mudroňova 1: Revitalizácia skalky, natieranie preliezok, úprava pieskoviska, sadenie živého plota. Dobrovoľníci budú sadiť živý plot, revitalizovať. tj. upravovať skalku, natierať preliezky a upravovať pieskovisko.
2. MŠ Ľudovíta Okánika: Náter vonkajšieho oplotenia areálu MŠ z prednej a zadnej strany. Náter vonkajšieho oplotenia areálu Materskej školy. Občianske združenie Okániček.
3. Centrum pre deti a rodiny Nitra, Dlhá 179, Chrenová: Revitalizácia areálu a vytvorenie herných zón pre deti. Revitalizácia areálu a vytvorenie herných zón pre deti. Dobrovoľníci v rámci projektu budú lakovať vonkajším náterom drevený altánok a detské ihrisko, natierať vonkajšími farbami vstupnú bránu a preliezky pre deti, maľovať farbou na stenu zasadaciu miestnosť a prístupovú chodbu, vysadia ovocné kry a urobia bylinkový záhon.
4. Zoborský kláštor: Čistenie okolia archeologického náleziska na Zoborskom kláštore. Hrabanie lístia, odstraňovanie konárov, urovnávanie terénu, upratovanie, prevoz materiálu fúrikom / lístie, hliny, konáre, kamene, drvený kameň, nakladanie materiálu do kontajnerov.
5. Zoborský kláštor: Čistenie areálu ruín Zoborského kláštora. Hrabanie lístia, odstraňovanie konárov, urovnávanie terénu, upratovanie, prevoz materiálu fúrikom / lístie, hliny, konáre, kamene, drvený kameň /, nakladanie materiálu do kontajnerov.
6. Park Sihoť - Bezpečné bludisko: Dobrovoľníci budú natierať drevené časti konštrukcie bludiska a poškodené časti sa budú za prítomnosti pracovníkov strediska mestských služieb opravovať. 7. Park Sihoť - čistenie a maľovanie lavičiek: Dobrovoľníci odstránia špinu a usadeniny z lavičiek a natrú ich farbu. Išlo by o lavičky v centrálnej časti parku (s kolotočom), kde sa po natretí prelepí lavička páskou ako upozornenie o čerstvom nátere.


O Našom Meste

webstránka

Naše Mesto je najznámejšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe. V tomto roku sa doň zapojí približne 3 550 dobrovoľníkov na rôznych miestach po Slovensku. Pomôžu tak 97 neziskovým organizáciám, nízkoprahovým centrám, ale aj školám či škôlkam zlepšiť ich fungovanie. Dobrovoľníkov z 84 firiem a inštitúcií stretnete v 14 slovenských mestách a ich okolí. Minulý rok sa do projektu zapojilo viac ako 10-tisíc dobrovoľníkov. Tento rok sú celkové počty z bezpečnostných dôvodov oveľa nižšie.

„Situáciu pozorne sledujeme a prijímame opatrenia, ktoré sú nielen v súlade s nariadeniami hlavného hygienika, ale aj nad ich rámec. Zrušili sme všetky aktivity v domovoch pre seniorov. Obmedzili sme počty dobrovoľníkov, aby na jednej aktivite pracovali len ľudia z jednej firmy. Dbáme tak na to, aby sa rôzne skupiny navzájom nestretávali. Priemerný počet ľudí na jednej aktivite je 15, takže ide len o malé kolektívy,“ vysvetľuje M. Kišša.

Na podujatí sa okrem toho nemôžu zúčastniť ľudia nad 65 rokov, ani ľudia z rizikových skupín náchylnejších na ochorenie COVID-19. Podujatie je súčasťou kampane Týždeň dobrovoľníctva 2020. Organizátorom Nášho Mesta je jedna z najväčších grantových nadácií na Slovensku – Nadácia Pontis.