V júli pribudli nové polozapustené kontajnery na uliciach Ďurčanského a Lúčna na sídlisku Chrenová. Spolu tak v Nitre nájdeme už 46 stojísk.

Zaujímalo ma, aké sú plány rozmiestnenia kontajnerov do budúcnosti. Oficiálny plán resp. zoznam neexistuje, počet a rozmiestnenie nových kontajnerov vždy určí valné zhromaždenie Nitrianskych komunálnych služieb, ktoré sa koná vždy ku koncu roka.

Najviac stojísk kontajnerov sa nachádza na Chrenovej (37), mesto chce mať pokryté celé sídlisko. Dôvody sú ekonomické - aby nemuselo jazdiť viacero typov vozidiel, vynášať smeti bude po výmene kontajnerov za polozapustené už len špeciálne vozidlo. Na Klokočine sa nachádza 7 stojísk kontajnerov, v Starom meste 1, v Janíkovciach tiež 1.

V ostatných mestských častiach by mali v budúcnosti tiež pribúdať polozapustené kontajnery. Na Klokočine by ďalšie stojiská mali pribudnúť v budúcom roku.


Kontrola stavu naplnenosti cez aplikáciu

Verejnosť má možnosť skontrolovať stav naplnenosti kontajnerov cez aplikáciu Sensoneo, ktorá v mape zobrazí Nitru a rozmiestnenie kontajnerov. Po kliknutí na vybrané stojisko aplikácia zobrazí stav nádob.

Google play - odkaz na aplikáciu pre Android
Apple store - odkaz na aplikáciu pre Apple

Sensoneo konrtajnery Nitra


Nitra ako priekopnícke mesto na Slovensko

Nitra ako prvé mesto na Slovensku umiestnila polozapustené kontajnery/moloky a stalo sa tak v roku 2014. Výhodou takýchto kontajnerov je lepšia hygienickosť, odolnosť voči vandalom, nižší zápach a estetické hľadisko. Lepšia je aj manipulácia v zime pri ich vyprázdňovaní.

Kontajnerov je na každom stojisku vždy minimálne päť - na sklo, papier, plast a komunálny odpad.

Polozapustené kontajnery NitraZdroj: Nitralive.sk