Kontokorentný úver sa bude používať len v čase výpadku zdrojov. Mesto má aktuálne na účte niečo vyše 5-milónov eur. Bojí sa však výpadku financií v dôsledku dopadov COVID-19 na hospodárenie mesta. Tento úver by sa mal čerpať len vo výnimočnom prípade. V prípade ak sa začne úver čerpať, je potrebné vrátiť peniaze do 24. mesiacov. V opačnom prípade by bol zaťažený rozpočet na rok 2021.

"Predpokladáme do konca roku predbežne výpadok niečo medzi číslom 5 až 9 miliónov eur", uviedol na zastupiteľstve Ing. Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu.

Výpadok pol milióna eur očakáva mesto z výberu parkovného, z dane za komunálny odpad 400-tisíc eur, z predaja majetku 800-tisíc eur, z výberu automatov polovičný výpadok, poplatky za školné okolo 50-tisíc eur za mesiac.

Niektorí poslanci vyčítali, že si mesto berie úver, aj keď nepoznáme záverečný účet mesta za rok 2019 a nevieme ani ako sa mestu darilo v tomto roku, výhrady mali poslanci aj k tomu, že sa úver berie len na základe projekcie/predpokladu. Pripomienky boli aj k vytvoreniu nových miest na mestskom úrade a absencia šetrenia.

Celková suma dlhu mesta v zmysle §17 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.3.2020 predstavuje 21,09 % z celkových skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.

Diskusia poslancov k téme začína od času 2:13:13 hod. vystúpením poslanca Štefana Štefeka, nasleduje Peter Oremus, Miloš Dovičovič, Marta Rácová, viceprimátor Daniel Balko, Filip Barbarič, Pavel Varga, Roman Ágh a Pavol Obertáš.

Video