Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR a podľa pokynov ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravila Študentský domov Zobor na ubytovanie a stravovanie pre fyzické osoby, ktorým je nariadená povinná karanténa v súvislosti s ochorením COVID-19.

Študenti ubytovaní v ŠD Žobor boli presunutí na ŠD UKF Nitra na Chrenovej.

Doteraz ubytovaní repatrianti: dňa 6. mája spolu 90 repatriantov z Rakúska (51), Nemecka (18), Česka (5), Švajčiarska (5), USA (3), Iránu (2), Talianska (1), Lichtenštajnska (1), Maďarska (1), Dánska (1), Ruska (1) a Izraelu (1), prvých repatriantov ubytovali v pondelok 5. mája 2020: spolu 16 repatriantov z Nemecka (7), Rakúska (6), Talianska (1), USA (1) a Lichtenštajnska (1).Zdroj: foto; Lubo Balko