Na Katedre informatiky FPV UKF v Nitre tlačia ochranné štíty pre zdravotníkov. Používajú pritom 3D tlačiareň.

Aktuálny model pochádza zo Španielska, bol poskytnutý od spolupracovníkov z medzinárodného projektu Erasmus+ 3D Printing Support Services for Innovative Citizens. Univerzita pri tlači spolupracuje so ZŠ J.A.Komenského v Tvrdošovciach, potrebný materiál poskytla IT Akadémia.

"Testovacia vzorka už dnes putuje k zdravotníkom a pevne veríme, že sa osvedčí, aby sme tento model vedeli poskytnúť aj iniciatíve https://pomoznemocnici.sk/," uvádza katedra na svojej FB stránke.