Prednosta Ján Odzgáň končí svoju ročnú púť vo funkcii, dočasnou náhradou bude Martin Horák - vedúci odboru inovácií, transparentného riadenia a klientskej spokojnosti.

Odzgáň nastúpil v decembri 2018 na pozíciu odborný konzultant pre strategické riadenie, do funkcie prednostu nastúpil v januári 2019.

Ján Odzgan má 41 rokov, vzdelanie získal na strednej ekonomickej škole v Bratislave a na jednoodborovej psychológii na Univerzite Karlovej v Prahe. Na začiatku kariéry pracoval v treťom sektore, neskôr ako manažér, konzultant a tréner v spoločnostiach Deloitte, Slovalco, Restartup a pomáhal s transformáciou, inováciami a celkovým manažmentom zmeny mnohým slovenským a českým spoločnostiam. Posledné tri roky pred nástupom do Nitry pôsobil vo vrcholovom manažmente Poštovej banky.