Radnica spracovala materiál k stavu detských ihrísk, tento pôjde do komisie, ktorá sa uskutoční nasledujúci týždeň, pred rokovaním mestského zastupiteľstva.

Zverejňujem závery, ktoré vychádzajú z Informatívnej správy o stave detských ihrísk (DI) v meste Nitra:

Mesto Nitra realizovalo v máji v spolupráci s autorizovanou firmou Hlavnú ročnú kontrolu DI. Celkovo bolo skontrolovaných 66 DI v zmysle podmienok STN 1176-1. V hodnotení celkovej úrovne bezpečnosti bolo podľa podmienok normy hodnotených 20 kritérií - od poriadku, odpadových nádob, oplotenia, povrchov a dopadových plôch, hracích prvkov a príslušenstva. Taktiež bola hodnotená stabilita, miera opotrebovania pohyblivých častí, stav spojov a kvalita drevených konštrukcií.

V hodnotení boli ihriská podľa stupnice 1-5 (známkovanie ako v škole) vyhodnotené nasledovne:

Výborný - 4
Veľmi dobrý – 10
Dobrý – 49
Rizikový – 1
Nevyhoveli – 2

Nevyhovujúce DI boli bezprostredne po kontrole nahlásené a následne opravené strediskom mestských služieb (SmS). V zmysle dohodnutého harmonogramu budú následne v spolupráci so Strediskom mestských služieb prebiehať opravy a výmeny potrebných hracích prvkov a konštrukcií.

Týka sa to hlavne DI:

Dlhá 9 – oprava kolotoča
Opavia – zaoblenie ostrých hrán na hranoloch
Alexyho 8 – doplniť retiazku hojdačky
Mostná – výmena šmýkačky
Pri jazierku – výmena pružinovej hojdačky
Jedlíkova 15 – oprava držadla na prevažovačke
Tokajská - oprava držadla na prevažovačke
Golianova –výmena dreveného hranola veže
Brezový háj – oprava osadenia hrazdy
Hydinárska – výmena nahnitých prvkovZdroj: Mesto Nitra