Upozornenie:
Autor si vyhradzuje právo na svoju vlastnú verziu Nitránčiny. Tá záleží hlavne od toho v ktorej časti vyrastal a s kým sa stýkal...

Cvičenie - dialóg:

Pišta: (mobil zvoní) no?

Laco: ďe si?

Pišta: meste

Laco: zedou si mi obed čo robíš meste čil?

Pišta: šak víš vybavuvačky

Laco: oné... dójdi keď dójdeš!

Pišta: no a čo mám doňésť?

Laco: ňáký film ale chlast ňé už som peu ňeská

Pišta: doňesem Mitickú teda a péčko ňáké

Laco: ok čaf

Pišta: sí já

 

Slovíčka k lekcii:

zedou (od slova zesť) = zjedol (zjesť)

dójdi, doóndi (od slova dójsť, doondiť) = prídi (prísť)

doňésť (od slova ňésť) = prines (priniesť)

péčko (od slova péčko) = film s neslušným obsahom

sí já (od slova sí jú) = z anglického See you/See yeah (vidíme sa)

ňeská = dnes

slovné spojenie "dójdi keď dójdeš" = znamená to, že keď prídem domov tak mám prísť k susedovi