Na Svätoplukovom námestí sú v dlažbe okolo fontány vytesané historické názvy mesta. Medzi týmito názvami je na bronzových okrúhlych tabuliach uvedený rok, v ktorom sa naše mesto takto volalo.

Za posledné 2 týždne však zmizli už 2 tieto bronzové tabuľky. Je to neskutočný vandalizmus. Paradoxne, je to priamo vo výhľade bezpečnostnej kamery mestskej polície. Nikto si to doteraz nevšimol? Nechýba to tam? Ako si to vôbec niekto mohol dovoliť poškodiť to?

Príliš veľa otázok. Skutočnosť je však taká. Nitra kandiduje na Európske hlavné mesto kultúry 2013. Takto sa však víťazstva nedočkáme.

 

 

 

 

-p-