Krokový motor je pohonný systém so špeciálnou aplikáciou zameranou na presné odmeriavanie posuvu lineárnej alebo rotačnej časti zariadenia. Motor obvykle operuje v rozsahu jednej otáčky (tzn. 360 °), je však možné zadovážiť i motory s väčším rozsahom. Z tohto dôvodu sa nehodia k využitiu ako bežné pohonné jednotky poskytujúce kontinuálny výkon, ale k posunutiu neseného zariadenia v lineárnej alebo rotačnej ose. Pri výbere krokového motora je potreba zohľadňovať niekoľko základných parametrov, ktoré nadväzujú nielen na presnosť, ale tiež na rýchlosť polohovania a celkovú záťaž motora.

Alternatívy krokových motorov a ich výhody

Aplikácia krokových motorov je zameraná predovšetkým na menšie zariadenia (napríklad výsuvné ramená, zdvíhacie systémy či posuvy domčekov väčších zostáv na krátke vzdialenosti), u ktorých je potrebná vyššia presnosť a nie je nutné dosiahnuť vysokej rýchlosti posuvu. Krokové motory predstavujú alternatívu AC alebo DC motorov použiteľných v rovnakom systéme, ale so zložitými nárokmi na dodatočné komponenty, programovanie a celkovú spotrebu. Krokové motory v tomto ohľade predstavujú lacnejšiu a často variabilnejší ekvivalent, ktorý je možné programovať na relatívne jednoduchom princípe.

Výhody a nevýhody krokových motorov v porovnaní s AC a DC motormi

Vedľa náročnejšej konštrukcie a kompletného prevádzkovania bežných mikropohonov sa krokové motory vyznačujú predovšetkým pomerne ľahko dosiahnuteľnou presnosťou polohovania najmä pri aplikácii hybridného typu. Posuv v lineárnej alebo rotačnej ose je možné realizovať vo vysokom počte krokov, ktoré by museli byť v prípade bežných mikropohonov opatrené spínačmi. Vďaka tejto vlastnosti umožňujú krokové motory posuv v mikrokrokoch, čo je výhodné predovšetkým u veľmi presného polohovania manipulátorov v analytických zariadeniach. Pohyb krokového motora je naviac riadený v súvislej sekvencii obvykle v oboch smeroch otáčania a konštrukčné riešenie eliminuje prípadné odchýlky merania. Reaktivita motoru je rýchla a spoľahlivá, životnosť je optimálna najmä u nákladnejších modelov, ktoré sú opatrené ložiskami. Nevýhodou krokový motor je predovšetkým ich menovitá spotreba (vyžadujú pomerne vysoký výkon pre každý realizovaný úkon) a môžu vyžadovať častú kalibráciu.

Výber vhodného krokového motora

Ak vaša aplikácia vyžaduje presné polohovanie v nízkom rozsahu otáčania, je vhodné siahnuť po optimálnom riešení krokového motora. V závislosti na požadovanej presnosti je možné vyberať z troch základných typov (reluktančného, magnetového a hybridného), pričom najlepšími vlastnosťami sa vyznačujú krokové motory hybridné. Pre konkrétnu aplikáciu je potom nutné zvážiť točivý moment, rýchlosť reakcie, typ napájania a počet krokov, teda presnosť, ktorú je možné dosiahnuť. Vedľa týchto parametrov je nutné dopočítať únosnosť motora s ohľadom na navrhnutý prevod.