Predstavíme vám miesto nachádzajúce sa približne 17 kilometrov od Nitry. Miesto, ktoré neobjavíte náhodou, ale ako niečo jedinečné ho musíte chvíľu hľadať... V Beladiciach, časti Pustý Chotár, čaká na vás príjemné prekvapenie. Neoklasicistický kaštieľ ponorený v rozľahlom tichom parku o rozlohe 7,25, ktorý bol vyhlásený v roku 1982 za chránený areál.

Kaštieľ Pustý Chotár dala vybudovať okolo roku 1820 rodina Jesenských. Potom bol sídlom šľachtickej rodiny Szirányi - Ötömös. Neskôr ho odkúpil barón Henrik Lindelóf, ktorý ho na prelome 19. a 20. storočia prestaval a zväčšil v duchu neoklasicizmu. V neoklasicistickej podobe sa kaštieľ zachoval dodnes, ale v zmenšenej pôdorysnej dispozícii. V roku 1937 počas stavebných úprav vtedajšieho majiteľa, bohatého židovského obchodníka Dr. Krausa, boli rozobraté bočné krídla. Novým majiteľom sa po krátkej dobe stala rodina Ďurčanských, ktorá vlastnila kaštieľ do roku 1945. V rokoch 1948-1979 bola v budove Základná deväťročná škola.

Génius Loci je v kaštieli silne prítomný. Počas objavovania tohto romantického a tajomného miesta cítite, ako na vás dýcha minulosť spoza maľovaných vitrážových okien. Dotknete sa pôvodného neoklasicistického zábradlia od viedenského umeleckého zámočníka J. Wagnera a na moment sa vrátite do starých čias. Z vnútorného zariadenia zostal zachovaný fajansový krb v podobe pseudorenesančného príborníka z 90-tych rokov 19. storočia.
Od roku 1998 kaštieľ spravuje súkromná firma, ktorá sa rozhodla celý objekt zrekonštruovať, prinavrátiť mu jeho pôvodnú umelecko-historickú hodnotu a naplniť jeho priestory zodpovedajúcim spoločenským a kultúrnym využitím. Cestou na záchranu tohto vzácneho kaštieľa s parkom bolo vybudovanie ubytovacieho zariadenia, ktoré je v prevádzke od konca roku 2003 ako Park Hotel Tartuf.Umenie v prírode

Súčasťou plánu renovácie kaštieľa bola aj myšlienka organizovať tu kultúrne podujatia. Túto myšlienku sa podarilo realizovať a výsledkom bolo viacero hodnotných podujatí. Najvýznamnejším z nich je Medzinárodný keramický workshop. Jeho začiatky siahajú do roku 1999, kedy zavítali keramici do Beladíc po prvýkrát. Doposiaľ sa uskutočnilo spolu 8 ročníkov, ktorých sa zúčastnilo viac ako 50 umelcov z 22 krajín sveta. Workshop si v doterajšej histórii vybudoval na Slovensku aj v zahraničí dobré meno a stal sa renomovaným umeleckým podujatím. Sochy, drobné plastiky a keramické reliéfy vytvorené počas pravidelných keramických workshopov zvýrazňujú unikátnosť tohto miesta. Návštevníci môžu obdivovať keramické diela nielen v interiéroch kaštieľa a hotela, ale aj v okolitom parku, ktorý je od 31. augusta 2007 Prírodnou galériou umeleckej keramiky. Galéria je výnimočná v rámci celého Slovenska. Vďaka tomu, že na inom mieste sa doposiaľ nenachádza podobná stála umelecká prezentácia keramických diel v historických objektoch. Dobrou správou je, že Galéria ako stála expozícia súčasnej keramiky, je voľne prístupná všetkým návštevníkom kaštieľa, hotela, turistom a širokej verejnosti. V krásnom prostredí majú možnosť vidieť diela známych, talentovaných slovenských, európskych a svetových keramikov i sochárov.Spoluorganizátor a pravidelný účastník workshopov akad. soch. Ilja Holešovský pre náš portál uviedol: „Keramika má mnohé podoby, rozmanité tvary, má estetickú aj úžitkovú hodnotu a človeka v jeho tisícročnej histórii sprevádza ako užitočný predmet aj dekorácia či ozdoba, ako výraz jeho potrieb a túžob, ako doplnok i umelecké dielo. Umelecké artefakty od umelcov, keramikov z našich workshopov postupne nahradili to, čo sa z pôvodnej výzdoby neoklasicistického kaštieľa nezachovalo, čo sa stratilo, zničilo alebo aj zmizlo. Vďaka ich práci areál získal novú identitu, nový charakter, jedinečnosť a predstavujú sa v ňom súčasné svetové keramické trendy. Rekonštrukciou kaštieľa, modernou dostavbou jeho funkčných častí, tu vznikol nový komplex a keramici z celého sveta Vás pozývajú na jeho prehliadku.“

Prijmite teda pozvanie Ilju Holešovského, jeho kolegov keramikov a navštívte miesto, kde sa snúbi história, pekné prírodné prostredie s umením, modernou gastronómiou, krásnymi priestormi, kvalitnými službami a skúsenosťami s realizáciou rôznych podujatí.

Spravte si výlet do Beladíc a presvedčte sa sami.

Webová stránka: Park Hotel Tartuf Beladice

Fotogaléria


Lokalizácia na mape
Zdroj: Nitralive.sk