Jelenec; 1318 Gymes, 1322 Ghimus, Gymus

Zrúcaniny gotického hradu postaveného v 13. storočí, ktorý spustol v 19. storočí.

Hrad dal postaviť na mieste starodávného hradiska Ondrej syn Ivánku z rodu Hunt-Poznanovcov, ktorý zachránil život uhorskému kráľovi Bélovi IV. v boji proti Tatárom a bol účastníkom bitky pri Slanej dňa 11. apríla roku 1241, kde boli porazené uhorské vojska Tatármi. Za záchranu života Ondrej od kráľa Bélu IV. dostal veľké majetky medzi ktoré patrila aj oblasť Gymeša. Hrad sa zapísal aj do histórie protitureckých bojov keď prvý turecký nájazd na hrad bol v roku 1530 vedený tureckými pašami Usreffom a Muratom. Hrad bol dobytý, spustošený a vypálený až v roku 1576. Rekonštrukciu hradu vykonal Žigmund Forgáč až v roku 1613. Rozšíril hrad smerom na juh a bol doplnený o bastionové opevnenie. Zvýšené roboty, poplatky a dane vyústili v roku 1610 do roľníckej vzbury, ktorú však majitelia hradu kruto potlačili. V roku 1618 hrad obliehal Gabriel Bethlen, ktorý ho aj podpálil. V roku 1663 po páde Nových Zámkov ho znovu obliehali a skoro bez boja dobili a vypálili Turci. Pri jeho obnove na jeseň 1663, postavili na južnej, najviac ohrozenej strane nové opevnenie s delovými baštami. Počas povstania Františka Rákocziho II. hrad vlastnil Šimon Forgáč, jeho stúpenec. Po porážke Františka Rákocziho II. hrad sa znovu stal kráľovským majetkom potom čo kráľ Šimonovi Forgáčovi skonfiškovali celý majetok za podporu povstania.

Fotogaléria

Lokalizácia na mape
Zdroj: http://www.hrady.sk/gymes.php, foto Nitralive.sk