Už po jedenásty krát, aj vďaka vášmu záujmu, sa 16.9.2023 v Nitre na Svätoplukovom námestí uskutoční moderný mestský trh – NITRÁNSKY RÍNEK. Organizátor podujatia o.z. Nitrafiesta pripravil aj na jesennom rínku pre obyvateľov Nitry a návštevníkov rínku bohatý kultúrny program a množstvo zaujímavých predajcov.

Ako každý aj tento rínek je organizovaný vo veľkom formáte nakoľko záujem predajcov so zvyšujúcou sa návštevnosťou rastie aj z dôvodu pozitívnych ohlasov a s dopytom nitrančanov po kreatívnej tvorbe malých remeselníkov a regionálnych produktoch malovýrobcov potravín.

Predstaví sa viac ako 80 predajcov a samozrejme je postarané aj o bohatý kultúrny program pre deti a dospelých.

Na rínku vystúpia :

EL FUEGO band – hudobné vystúpenie - od 10:00 hod. (akustická kapela)
NowEmber – hudobné vystúpenie - od 14:00 hod. (anglické rockové evergreeny v akustickom prevedení)
Divadielko Maťo – Kozliatka a Vlk - od 15:30 hod. (divadielko pre deti)
The Crownies – hudobné vystúpenie - od 16:30 hod. (bláznivý tanečný Rock&roll)
Od 16,00 hod. do 18,30 hod. po skončení detského divadielka budú pokračovať detské zábavné aktivity pod názvom FAJNOVO - ZÓNA ZÁBAVY A HIER.

Pozývame všetkých obyvateľov Nitry aj návštevníkov, aby prišli v sobotu 16.9.2023 od 9,00 hod. na Nitránsky rínek a svojou návštevou podporili šikovných a kreatívnych ľudí z celého Slovenska, zároveň ochutnali množstvo rínkových špecialít a lahodných nápojov. Veríme, že touto aktivitou opäť oživíme centrum mesta a Nitránsky rínek si bude získavať stále viac a viac svojich priaznivcov a podarí sa nám ďalej úspešne pokračovať v tejto tradícii. Aj vďaka vášmu záujmu spoločne na rínku vytvárame priestor pre stretnutia a zážitky. Poďakovanie patrí partnerom tohto podujatia, ktorými sú Mesto Nitra a fi. UDENCO.

Link na udalosť

Nitránsky Rínek 2023, september Nitránsky Rínek 2023, september Nitránsky Rínek 2023, september Nitránsky Rínek 2023, september Nitránsky Rínek 2023, september Nitránsky Rínek 2023, september Nitránsky Rínek 2023, september Nitránsky Rínek 2023, september Nitránsky Rínek 2023, september Nitránsky Rínek 2023, september Nitránsky Rínek 2023, september Nitránsky Rínek 2023, september Nitránsky Rínek 2023, september Nitránsky Rínek 2023, september