Termín: 30. 3. 2022 – 5. 7. 2022

Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Kurátori výstavy: doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD. a doc. Mgr. Dominik Repka, PhD.

Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa v Nitre v spolupráci 
s Ponitrianskym múzeom v Nitre a s občianskym združením Apponiana pripravili výstavu 
s názvom Archeologický výskum a obnova Oponického hradu, ktorá sa v rozšírenej podobe presúva z Múzea v Zlatých Moravciach do Ponitrianskeho múzea v Nitre.
Realizácia zmienenej výstavy je spoločným projektom medzi Katedrou archeológie UKF v Nitre a Ponitrianskym múzeom v Nitre na základe Memoranda o spolupráci, ktoré podpísali obe inštitúcie vo februári 2021. Zároveň je jednou z výstav cyklu o hradoch v Nitrianskom regióne, ktoré múzeum pripravuje pre svojich návštevníkov aj v tomto roku.

Zámerom výstavy je prezentovať výsledky archeologického výskumu Katedry archeológie FF UKF v Nitre na Oponickom hrade z rokov 2015 až 2020, nové poznatky o stavebno-historickom vývoji hradu a jeho obnovy. Prostredníctvom hnuteľných artefaktov, ako aj viacerých obrazových a textových propagačných materiálov a vizuálnych projekcií, výstava priblíži každodenný život na Oponickom hrade. Pozornosť je venovaná aj unikátnej kolekcii kachlíc 
z kachľových pecí, ktoré boli nájdené na tamojšom hrade.

Súčasťou výstavy bude aj cyklus prednášok venovaných archeologickému výskumu v rokoch 2015-2020, výskumu kachlíc z kachľových pecí nájdených na hrade, obnove a stavebno-historickému výskumu hradu. Prvou prednáškou, ktorá zároveň otvorí výstavu dňa 30. marca 2022 o 16:00 hod., je prednáška Mgr. Dominika Repku, PhD. pod názvom Archeologický výskum Oponického hradu v rokoch 2015 až 2020.

Výstava nepochybne zaujme aj deti a mládež, pre ktoré sú pripravené viaceré aktivity rozdelené podľa rôznych vekových kategórií.

Realizátormi výstavy sú doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD., doc. Mgr. Dominik Repka, PhD., Mgr. Stanislava Blahová, Mgr. Katarína Šimunková, PhD., Mgr. Barbora Styková, PhD. a študenti 1. ročníka magisterského štúdia Katedry archeológie FF UKF v Nitre.

Partnermi výstavy sú Nitriansky samosprávny kraj, Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Združenie na záchranu hradu Oponice Apponiana 
a Imrich Finta.

Ponitrianske múzeum v Nitre je otvorené v čase 9:00 – 17:00 hod.:

v zimnej sezóne (do konca marca) pondelok – piatok,
v letnej sezóne (od apríla) utorok – sobota.

V súčasnosti fungujeme v režime ZÁKLAD s povinnosťou prekrytia úst a nosa respirátorom.