Tradičný februárový celouniverzitný Deň otvorených dverí (DOD) UKF 2020 sa už blíži. Štvrtok 13. február môže byť zaujímavým a inšpiratívnym dňom pre mnohých maturantov, ale aj pre záujemcov o magisterské či doktorandské štúdium. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v tento deň pozýva do všetkých svojich priestorov na Triede Andreja Hlinku 1, Štefánikovej 67, Dražovskej 4, Hodžovej 1, Kraskovej 1, Nábreží mládeže 91 a Slančíkovej 1.

Od 8:30 hod. čaká na návštevníkov bohatý program. Budú si môcť prezrieť priestory univerzity, oboznámiť sa s jej štruktúrou, jednotlivými fakultami, katedrami, pracoviskami a aktivitami školy.

Fakulta prírodných vied (od 9:00 hod.), Filozofická fakulta (od 9:00 hod.), Pedagogická fakulta (od 8:30 hod.), Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva (od 9:45 hod.) a Fakulta stredoeurópskych štúdií (od 10:45 hod.) budú mať vo svojich priestoroch hlavné prezentácie študijných programov a ďalších aktivít, ktoré ponúkajú. Záujemcovia si budú môcť pozrieť výučbové, výskumné, technologické i knižničné priestory fakúlt spojené s odborným výkladom.

Fakulty, ich katedry a špecializované pracoviská si pripravili aj ďalšie zaujímavé podujatia, ktorými chcú osloviť potenciálnych študentov – ponúknu workshopy, prezentácie, diskusie, tvorivé dielne, náučné exkurzie, popularizačné a zážitkové aktivity, interaktívne praktické i odborné ukážky, výstavy, informačno-konzultačné stánky a mnoho iného.

Uchádzači o štúdium sa dozvedia aj dôležité informácie ohľadom podmienok a termínov prijímacieho konania na všetky formy štúdia, podávania prihlášok, oboznámia sa s možnosťami mobilitných programov a projektov v zahraničí, s ponukou rôznych študentských organizácií či s uplatnením absolventov UKF na trhu práce. Nebudú chýbať ani informácie o podmienkach ubytovania na študentských domoch a aktivitách, ktoré spestrujú študentský život na našej univerzite.

UKF v Nitre je vysokoškolskou inštitúciou s vyše 60-ročnou tradíciou vzdelávania. O jeho kvalite a rôznorodosti svedčí široké spektrum študijných programov, v ktorých môžu študenti rozvíjať svoje schopnosti a záujmy aj s ohľadom na svoje budúce povolanie. Účastníkov DOD 2020 na UKF iste oslovia konkrétne ponuky, ktoré sa dozvedia od študijných poradcov každej z fakúlt, ale aj osobné skúsenosti a postrehy mladých ľudí, ktorí už na UKF študujú.

Podrobný program Dňa otvorených dverí na UKF v Nitre nájdete v Kalendári udalostí na webovej stránke UKF v Nitre (www.ukf.sk), Facebooku či Instagrame univerzity.


Mapa objektov UKF - pre zväčšenie kliknite na mapku

UKF Nitra mapa objektov

Zdroj: UKF Nitra