Ako vníma nitrianska mládež dianie na slovenskej politickej scéne?

Sobotné voľby do NR SR sú jednou z hlavných príležitostí pre občanov aktívne sa podieľať na politickom vývoji Slovenska v najbližšom období. Viaceré prieskumy však posielajú účasť vo voľbách pod 60%, teda blízko k hranici legitímnosti zvolených predstaviteľov. Pri tomto ukazovateli je treba poznamenať, že súčasná nálada na politickej scéne je veľmi napätá a nechuť ľudí ísť voliť je pochopiteľná. Sociológovia súčasnú predvolebnú kampaň hodnotia ako slabú, plnú hesiel, ktoré ľudí neoslovujú. Príkladom sú: začína to prácou, pre viac práce na Slovensku, či za budúce generácie. Všetko sú to bežné slogany, ktoré ľudia považujú za klišé a ich obsahu nevenujú veľkú pozornosť. Pravdou však je, že rozmýšľať o podmienkach pre budúce generácie je dôležité, pretože mládež nemôže alebo nemá skúsenosť s rozhodovacím procesom. Je preto potrebné ísť im príkladom a pomôcť im rozhodnúť sa, ktorá alternatíva je pre nich najlepšia.

Mnohí si myslia, že mladých politika nezaujíma, opak je však pravdou. Dôkazom sú posledné „gorilácke“ protesty, na ktorých sa zúčastnilo veľa mladých ľudí, ktorým nie je situácia na Slovensku ľahostajná. Protesty však ale ukázali, že viacerí z nich nemajú predstavu o riešeniach, ktoré by reálne slovenskej spoločnosti pomohli, skôr podľahli davovej psychóze, ktorá je bežnou súčasťou takýchto akcií. Ich záujem o veci verejné je ale badateľný aj medzi nitrianskou mládežou. Projekt Aj ty si občan. Vieš o tom?, ktorý organizovala Občiansko-demokratická mládež v Nitre, ukázal, že študenti na nitrianskych stredných škôl majú záujem na lepšej informovanosti a začlenení mladých do verejného života. O výsledky tohto projektu sa táto mládežnícka organizácia podelila aj s našim portálom Nitralive.sk

Projekt bol zameraný na osvetu v oblasti volieb s cieľom zvýšiť povedomie mladých ľudí o veci verejné formou prednášok a diskusií. Tie prebehli na dvoch nitrianskych gymnáziách, Piaristickom a sv. Cyrila a Metoda. Študentom boli odprezentované hlavné princípy demokracie a slobodných volieb, ktoré sú dôležité pre chod spoločnosti. Súčasťou prezentácie boli aj problémy súvisiace s voľbami a neochota a nechuť občanov o veci verejné. Následná diskusia ukázala, že študenti veľmi citlivo vnímajú život okolo seba a reagujú na dianie na slovenskej politickej scéne. Príkladom je otázka typu volieb, kde študenti dospeli k názoru, že by radi zmenili typ volieb na väčšinový, aby mohli konkrétne voliť svojho „človeka“ z regiónu. Mali pocit, že je dôležitá adresnosť a zodpovednosť za dané skutky. Ďalej sa vyjadrili za zrušenie trestnoprávnej imunity, ktorá je tŕňom v oku voličov už niekoľko rokov.

mládež a voľby-článok


Pozitívne reakcie prejavili študenti aj pri protestoch Gorila. Niektorí z nich sa ich aj zúčastnili a pri otázke aký mali dôvod, sa ich názory rozchádzali. Niekto pre korupciu a nespravodlivosť, niekto to zobral ako občiansku aktivitu a niekto sa ich zúčastnil len zo zvedavosti. Pri ekonomických témach medzi študentami najviac rezonovala nezamestnanosť a uplatnenie sa mladých na trhu práce. Študenti ďalej postrehli, že štát najmenej dotuje vedu, školstvo a zdravotníctvo, čo sú pre občana, ale aj rozvoj štátu veľmi dôležité fragmenty spoločnosti. Bez komentára neobišiel ani pád vlády, štrajk lekárov, či financovanie politických strán.

Organizátori tohto projektu mohli skonštatovať, že mladým nie je ľahostajná naša spoločnosť. Len problémom je, že nevedia a možno ani nemajú možnosť prejaviť svoju aktivitu. S týmto konštatovaním je možné spojiť aj myšlienku významného českého spisovateľa a novinára Karla Čapka, ktorý sa v jednom zo svojich komentárov vyjadril k vzťahu mladých a dospelých týmito slovami: Sme tým mladým vedľa úprimnej sympatie dlžní jedno dôležité: vo všetkom, čo budú potrebovať, ich informovať otvorene, hovoriť im pravdu a zveriť im svoje najlepšie programy. Podporte aj nitriansku mládež tým, že v sobotu pôjdete odovzdať svoj hlas a budete sa spolupodieľať na budúcnosti slovenskej spoločnosti.

Zdroj: Nitralive.sk