Voľby do NRSR 2012: Voľba poštou


Podľa informácií agentúry SITA z dňa 21.2.2012 bude v obvode Nitra voliť poštou 215 ľudí, z toho v samotnej Nitre 124 osôb.

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov veku.

Prostredníctvom pošty môže voliť:

● volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

● volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Voľba poštou - volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Voľba poštou - volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia


Zdroj: Ministerstvo vnútra