Kandidátom na predsedu NSK sme zaslali 6 otázok, postupne zverejníme ich odpovede podľa dátumu ich prijatia. Zatiaľ odpoveď zaslali: Renáta Kolenčíková, Peter Oremus, Ján Greššo, Iván Farkas, Milan Belica. Pán Milan Uhrík odpovie v októbri.

Anketu s otázkou "Koho budete voliť za župana?" a diskusiu nájdete v tomto článku.

Otázky

1. Prečo by mali ľudi dať hlas práve Vám? Ako sa odlišujete od iných kandidátov a napríklad terajšieho predsedu NSK?

2. Aké budú Vaše prvé kroky vo funkcii v prípade zvolenia?

3. Na čo by ste použili 33 miliónov eur, ktoré sú momentálne našetrené na účte NSK?

4. Plánujete urobiť zmeny resp. bojovať za zmeny vo fungovaní samosprávnych krajov?

5. Čo si myslíte o tom, že v komisiách, ktoré rozhodujú napr. o riaditeľoch divadiel nemajú rozhodujúce slovo nezávislí odborníci?

6. Plánujete informovať, v prípade zvolenia do funkcie, občanov o stave NSK a o Vašich krokoch a aktivitách počas celého volebného obdobia? Ak áno, akým spôsobom?

Odpovede

Renáta Kolenčíková - nezávislá

1. Nechám na občanoch, nech sa rozhodnú, komu svoj hlas dajú. Sú pred nami slobodné voľby. V Nitrianskom kraji je 8 kandidátov a ľudia majú možnosť voľby.

Od kandidátov, ktorí robia politiku a ktorých prácu ako tak poznám, sa odlišujem hlavne tým, že nemám za sebou jediného sponzora. Je pre mňa kľúčové, aby za kandidátom na predsedu kraja neboli žiadni oligarchovia a sponzori, ktorí ich v kampani podporujú a potom ten dlh počas výkonu funkcie pýtajú nejakým spôsobom späť. Čistota v kampani je pre mňa č.1. Líšim sa aj tým, že nemám od začiatku kampane stovky billboardov rozmiestnených po celom kraji. Nie som na každej zastávke, neusmievam sa z každého autobusu. Verejný činiteľ, ktorý pracuje s rozpočtom cca 180 miliónov eur, by sa takto správať nemal. Ľudia sa pýtajú, odkiaľ berie kandidát na župana peniaze na financovanie kampane? Takúto otázku počúvam od občanov veľmi často. A to je aj odpoveď na Vašu otázku, že čím sa líšim od niektorých kandidátov.

Ja preferujem pravidelný osobný kontakt so svojimi voličmi, úprimné a otvorené rozhovory. Snažím sa trpezlivo počúvať, čo ich trápi a veľmi túžim pomôcť v otázkach, ktoré ich trápia.

2. Prioritou pre mňa bude zlepšenie komunikácie medzi predsedom, podpredsedami, úradom, pracovníkmi úradu a všetkými organizáciami podliehajúcimi pod úrad NSK. Záleží mi na zlepšení medziľudských vzťahov medzi zamestnancami NSK. Tu vidím rezervy a rozvojové možnosti. Budem sa snažiť o zlepšenie pracovného prostredia.

3. Ja by som ich nepoužila na nič, pretože o použití finančných prostriedkov rozhoduje zastupiteľstvo. Veľa by som s poslancami komunikovala. K materiálu o prerozdelení tejto finančnej čiastky by som zvolala predsedov poslaneckých klubov, aj nezávislých poslancov a snažila by som sa s nimi dohodnúť na prioritách, ktoré majú jednotlivé obvody NSK.

4. Zmeny by bolo potrebné urobiť na úrovni štátu. Myslím si, že je tu čas na otvorenie reformy a po 16 rokoch pripraviť jej novelizáciu, ktorá vyplýva z praxe a fungovania samosprávnych krajov.

5. V tomto smere je potrebné urobiť zmeny, možno sa priblížiť českému modelu. Podľa neho sa do komisií pri schvaľovaní riaditeľov takýchto inštitúcií nominuje odborná verejnosť. Určite by mali o riaditeľoch kultúrnych, ale i iných odborných pozícií rozhodovať ľudia kompetentní, profesijne a charakterovo i morálne zdatní. Je potrebné, aby sa tieto pozície neobsadzovali politicky, ale odborne.

6. Osveta v tejto oblasti je veľmi nízka. Denno-denne chodím medzi ľudí, veľa s nimi komunikujem a títo nemajú ani páru o tom, čo je to samosprávny kraj. Je potrebné zvýšiť informovanosť občanov kraja o tom, aké sú kompetencie samosprávneho kraja a čo môžu na úrade vybaviť. Na propagáciu osvety o kraji je potrebné vyčleniť balík finančných prostriedkov a zvýšiť takýmto spôsobom informovanosť občanov.


Peter Oremus - nezávislý

1. Náš kraj viditeľne upadá, mladí ľudia z neho odchádzajú preč a väčšina obyvateľov ani nevie čo župa vlastne robí. Po 16 rokoch hrozná vizitka pre dosluhujúceho župana. Som človek z praxe, ktorý sa snaží konkrétnymi skutkami presviedčať o svojich kvalitách. (viď web oremus2017.sk) Podarilo sa mi dať dokopy tím nezávislých odborníkov, s ktorými prinášam riešenia a koncepciu funkčnej župy, ktorá bude otvorená pre všetkých ľudí. Nitriansky kraj sa nachádza v zanedbanom stave a súčasne vedenie absolútne nezvláda riadenie tejto inštitúcie. Myslím, že nastal čas na generačnú obmenu a zásadnú zmenu v riadení kraja. Ako jediný z kandidátov som skutočne nezávislý, nikdy som nevstúpil do žiadnej politickej strany, čo mi dáva jedinečnú možnosť rozhodovať sa a konať slobodne a „svojprávne“.

2. Prvým krokom bude finančný a personálny audit, o ktorom následne budem informovať občanov. Paralelné kroky budú viesť k predstaveniu a realizácii celkovej päťročnej koncepcie, konkrétnych plánov, ktoré máme pripravené spolu s mojim tímom nezávislých odborníkov vo všetkých oblastiach v pôsobnosti župy. Prioritným cieľom je zmena anonymnej inštitúcie na inštitúciu prospešnú pre všetkých svojich občanov.

3. Župa nie je banka alebo súkromná spoločnosť. Zo zákona má NSK jasne zadefinované úlohy a zodpovednosť. Viem, že požiadavky jednotlivých okresov na riešenie ich akútnych problémov v oblasti ciest II. a III. triedy, stredného školstva, povinností v sociálnej oblasti, kultúry, športu a ochrany životného prostredia sú dokonca väčšie ako spomínaná rezerva.

4. Zmeny plánujem spraviť hlavne v efektívnosti fungovania úradu a všetkých jeho inštitúcií. Je nemysliteľné aby župan sedel na jednom konci mesta a úradníci na druhom. Veľké medzery vidím v otvorenosti, aktívnej komunikácii NSK smerom k občanom. Budem presadzovať zníženie počtu poslancov v zastupiteľstve NSK, nie však na úkor menších volebných obvodov.

Ak narážate na počet samosprávnych krajov, som zástancom zníženia počtu krajov na pôvodných 3+1, je to však v rukách poslancov Národnej rady SR. 5. Vidím to ako zlyhanie našej spoločnosti a dehonestáciu vzdelania. Ak sa odborníci zhodnú, je to výsledok vedeckej činnosti dosiahnutý na základe poznatkov všeobecne uznávaných vedeckou obcou. Takýto výsledok by mal mať automaticky prednosť pred názorom človeka neznalého danú problematiku. Ak niekto presadzuje svôj názor, mal by ho presadzovať na základe vedeckých poznatkov a nie z pozície politickej moci. Tradiční politici dotiahli svoju metódu „riadenia“ do dokonalosti. Za chvíľu budú chcieť obsadzovať aj pozície upratovačiek podľa straníckeho trička a poslušnosti.

6. Áno plánujem informovať občanov o všetkých krokoch, pretože máme s mojím tímom nezávislých odborníkov jasne definovanú koncepciu transparentnosti a otvorenosti župy pre občanov. Informovanie o všetkých našich krokoch a koncepciách v prípade zvolenia bude prebiehať cez všetky dostupné komunikačné kanály, napr. cez internetovú stránku NSK, kanceláriu prvého kontaktu, bezplatnú telefonickú linku pre styk s verejnosťou, alebo organizovanie dňa otvorených dverí, odborných stáží študentov na úrade, prípadne v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK atď. Keďže úlohou samosprávy je verejná služba platená z verejných zdroj, tak verejnosť, resp. občania nášho kraja musia byť informovaní o nakladaní s ich prostriedkami.


Ján Greššo (SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, Šanca, OKS)

1. Nitriansky kraj potrebuje urýchlene zmenu vo vedení kraja. Po 16 rokoch pôsobenia toho istého predsedu NSK a treťom volebnom období vlády najmä strany SMER je táto zmena očakávaná a dôležitá. Náš kraj stagnuje, stagnuje vo všetkých oblastiach, od rekonštrukcií ciest a nehnuteľností až po podporu športu, kultúry a cestovného ruchu. Hlavným poslaním samosprávneho kraja je slúžiť svojim obyvateľom. Robiť to otvoreným a kontrolovateľným spôsobom, všetky zverené verejné zdroje použiť pre jeho rozvoj a zveľadenie. V našom kraji to tak ale nefunguje. Dokonca namiesto investovania do služieb a opráv, verejné zdroje v miliónových sumách každoročne „odkladá do špajze“ a ešte sa tvári, že dobre hospodári, lebo má veľa peňazí na účte. Kraj má voči svojim obyvateľom veľký investičný dlh a najmä to chcem zmeniť spolu s ľuďmi, ktorí so mnou kandidujú v jednej koalícii. Zároveň treba povedať, že žiadna zmena sa neudeje zo dňa na deň, neexistujú rýchle riešenia, ako to prezentujú extrémisti. Zmeniť veci k lepšiemu môžu aj slušní ľudia, ktorí sa neprezentujú hádzaním dlažobných kociek na rodiny s deťmi či agresívnymi vyhláseniami na internete.

2. Budeme sa musieť presne zoznámiť s finančnou situáciou v kraji. Treba rozbehnúť projekty spojené napríklad s infraštruktúrou. Hlavne prestaneme o integrovanej doprave v kraji rozprávať a konečne ju zavedieme do života, určite pomôže aj budúcim zamestnancom novej automobilky. Musíme podporiť urýchlenú výstavbu rýchlostných komunikácií R7 a R8. Ak to nespravíme, doprava skolabuje.

3. Okrem spomínanej infraštruktúry máme obrovské resty na školách, domovoch sociálnych služieb či v nemocniciach, v podpore kultúry, športu a cestovného ruchu. Otvoríme kraj občanom i nezávislým odborníkom, sprehľadníme rozhodovací proces bez predstieranej transparentnosti vybudovaním klientskeho centra a elektronickej podateľne, a aj tým úrad zmeníme na moderné pracovisko otvorené občanom. Určite však netreba bezhlavo míňať na megalomanské projekty. O tom, do akých projektov treba investovať, by mali hovoriť odborníci. Musia to byť projekty, ktoré citeľne zlepšia život v kraji.

4. Toto je otázka na debatu, ktorú treba viesť celospoločensky, aby sa pravidlá nemenili z roka na rok podľa toho, kto je vo vedení kraja či štátu. Určite by sa našli oblasti, kde nie sú kompetencie kraja celkom v súlade s povinnosťou financovania. V súčasnosti má však naša krajina úplne iné problémy.

5. Politické nominácie, rodinkárstvo a kšefty v prospech "našich ľudí" vidíme na krajskej i celoštátnej úrovni. Aj posledná eurofondová kauza na ministerstve školstva ukázala, že ľudia okolo strán SMER a SNS sa neštítia ani okato podvádzať občanov Slovenskej republiky. Toto je vec, ktorú ako predseda kraja nikdy nedopustím.

6. Som presvedčený o tom, že kontrola verejnosti a médií je základný pilier dobrej verejnej služby. Preto budeme otvorene informovať nielen o krokoch mojich, ale aj o krokoch celého úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja.


Iván Farkas - SMK

1. 12 rokov som bol poslancom Zastupiteľstva NSK. Z tých kandidátov na predsedu NSK, ktorí majú dlhodobé skúsenosti s prácou v NSK, majú dostatočné skúsenosti, som s prevahou najmladší.

2. Zahájim rokovania so Zastupiteľstvom NSK, s predsedami poslaneckých klubov o zmene charakteru činnosti a práce v rámci samosprávy a úradu NSK.

3. Naďalej na priority, ktoré sme spolu určili v roku 2015. Na rekonštrukciu vozoviek ciest II. a III. triedy v správe NSK, ďalej na posilnenie sociálnej oblasti a napokon na posilnenie zdravotníctva v pôsobnosti NSK.

4. Áno, máme dlhodobý záujem samosprávne kraje zmeniť tak, aby boli vytvorené na území prirodzených regiónov. Aby sme ich priblížili občanom, aby si ich občania mohli považovať za svoje. Zrejme by aj účasť na voľbách bola tejto zmene zodpovedajúca: zúčastnilo by sa na nich oveľa viac voličov, občanov, ako doteraz.

5. Ak zriaďovateľom kultúrneho zariadenia je NSK, tak v komisiách musia byť prirodzene zastúpené orgány NSK, t.j. Zastupiteľstvo NSK ako aj Úrad NSK. Samozrejme, okrem toho aj nezávislí odborníci.

6. Prirodzene. Pomocou tlačených a elektronických médií, formou pravidelných tlačových besied. Okrem toho pomocou internetovej stránky župy ako aj moderným spôsobom, pomocou spoločenských sietí.


Milan Belica (SMER-SD, Most-Híd)

1. Ja som terajší predseda, mňa sa druhá časť otázky netýka. Od iných kandidátov sa odlišujem nepomerne väčšími skúsenosťami a dosiahnutými výsledkami. Je už mediálne známou skutočnosťou, že Nitriansky samosprávny kraj má podľa analýz nezávislého ekonomického inštitútu INEKO dlhodobo najlepšie finančné zdravie s najvyšším ratingom (ako jediný kraj nad 5 bodov), čo znamená, že najzodpovednejšie hospodári s majetkom, ktorý dostal do správy od občanov kraja.

2. Pokračovať úspešne v rozpracovaných projektoch, plynule, bez zdržania.

3. Už sme viackrát pre rôzne médiá vysvetľovali, že tých 33 miliónov eur, ktoré sa postupne nahromadili ako údaj na rezervnom fonde, je vlastne súhrn prebytkov za jednotlivé roky hospodárenia, ktoré v žiadnom prípade kraj na žiadnom účte nedrží, ale okamžite ich reinvestuje do ďalších investičných akcií. A tak na účte samotnom je k dnešnému dňu iba 2,3 milióna eur, čo je skutočne minimálna rezerva na krytie nepredvídaných udalostí, ktoré môžu postihnúť majetok NSK ( ten sme, mimochodom, zveľadili z vyše 310 miliónov v roku 2013 na súčasných takmer 348 miliónov eur). Aj preto majetok občanov kraja takto dynamicky rastie, lebo efektívne využíva všetky peniaze vrátane rezervy, aj prostriedky z európskych fondov.

4. Zmeny vo fungovaní samosprávnych krajov, ak sa myslí na legislatívne zmeny, sú v kompetencii NR SR. Pochopiteľne, boli by sme radi, ak by sa zefektívnil proces prideľovania prostriedkov zo štátneho rozpočtu (z priamych daní). Sme za zmenu rozdelenia výnosu dane z príjmov fyzických osôb takým spôsobom, aby nemohla nastať situácia, že kraj s vyšším počtom obyvateľov má nižšie príjmy, ako kraj s nižším počtom obyvateľov. Napr. NSK má 684 922 obyvateľov a príjmy vo výške 96 007 tis.€. BBSK má 655 359 obyvateľov a príjmy vo výške 98 731 tis.€. Údaje sú za rok 2016.

5. Mechanizmus voľby predstaviteľov inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK určujú zákonné normy, nerozhodujú o nich samotné kraje.

6. Áno, plánujem. Zámery pre budúci rozvoj kraja sú už verejne dostupné na stránke zupanbelica.sk


Milan Uhrík (ĽSNS)

1. Nezdá sa mi primerané, aby som hodnotil alebo chválil sám seba. Úsudok nech si spraví každý sám. Vždy som sa snažil pracovať poctivo a férovo a vždy som nazýval problémy pravými menami. Ten, kto nemá odvahu nejaký problém pravým menom ani len nahlas pomenovať určite nikdy nebude mať ani odvahu na jeho vyriešenie. To platí pri všetkom. Od väčšiny ostatných kandidátov na post predsedu NSK ma odlišuje tiež to, že s riadením kraja mám bohaté praktické skúsenosti. Kým iní kandidáti len rozprávajú a krížom-krážom sľubujú, za mnou stoja nespochybniteľné úspechy a výsledky. Tieto úspechy sme dosiahli spolu s Marianom Kotlebom v Banskobystrickom samosprávnom kraji, kde som posledné 3 roky robil riaditeľa úradu samosprávneho kraja. Kompetencie a fungovanie samosprávnych krajov tak poznám dokonale.

2. Ako prvé spravím hĺbkový personálny a finančný audit. V kraji vládne 16 rokov tá istá politická mafia a okrem nich nikto ani len netuší, v akom stave sa v skutočnosti úrad kraja nachádza. Následne veľmi efektívne zoptimalizujem riadiacu štruktúru v kraji. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja pripomína svojou prebujnenou riadiacou štruktúrou skostnatený socialistický podnik. O nejakej pracovnej dynamike tam nemôže byť ani reči. Pre porovnanie, ako riaditeľ Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja som dokázal viesť tento úrad oveľa efektívnejšie, ako vedie župan Belica úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja. Obidva kraje sú pritom svojou veľkosťou a množstvom povinností prakticky rovnaké. Na úrade v Banskej Bystrici mi stačilo v priemere 149 zamestnancov, z toho boli 14-ti vedúci. Na úrade v Nitre zamestnáva župan Belica zhruba 235 zamestnancov, z toho 47 vedúcich. Týchto vedúcich pozícií je na Úrade NSK tak veľa len preto, aby sa ušlo dostatok teplých miest pre nominantov všetkých politických strán (v tomto prípade SMER + KDH). Ročne sa na úrade NSK vyplatí na mzdy a odmeny závratných 5,2 milióna eur! Pritom v Banskej Bystrici mi na chod úradu stačil ročný rozpočet na mzdy vo výške 2,5 milióna eur. Čiže úrad kraja v Banskej Bystrici som dokázal viesť s menej ako polovičnými nákladmi v porovnaní s Belicom! A takto by som mohol pokračovať a vymenovať desiatky ďalších faktov o tom, ako neefektívne je Nitriansky kraj v súčasnosti riadený. Rozhýbaním toho skostnateného prebyrokratizovaného systému v NSK dokážeme ušetriť desiatky miliónov eur tak, ako sme to dokázali v Banskej Bystrici. Kým iní politici o efektívnej verejnej správe len dookola rozprávajú a fantazírujú, my ju v praxi už roky úspešne realizujeme. Preto nás štandardné politické strany neznášajú. Preto sa proti nám za každú cenu spájajú a keď sa im nedarí nás zastaviť, tak nás chcú zakázať.

3. To, či je na účtoch kraja naozaj 33 miliónov eur alebo ide len o nejaký virtuálny účtovný ukazovateľ preverím po svojom nástupe na úrad. Isté je zatiaľ len to, že župan Belica zanecháva kraj po 16 rokoch svojho pôsobenia s dlhmi vo výške 23 miliónov eur. Treba zdôrazniť, že účelom existencie samosprávnych krajov nie je šetriť peniaze daňových poplatníkov na účtoch, ale investovať ich do rozvoja regiónu. Najlepšie sú pritom návratné investície, napríklad do budovania cestnej infraštruktúry alebo do podpory stredoškolského odborného vzdelávania. A presne tam by som investoval rozpočtový prebytok. Okrem toho by som sa snažil čo najrýchlejšie splatiť dlh po županovi Belicovi, aby kraj neplatil zbytočné státisíce eur ročne na úrokoch zahraničným bankám.

4. Okrem spomínanej racionalizácie na samotnom úrade NSK budem musieť skoncovať s politickou mafiou ovládajúcou verejné obstarávania v kraji. V súčasnosti ich má v Nitre na starosti syn SMERáckeho ministra Richtera. Ten dbá o to, aby zákazky za desiatky miliónov eur skončili v „správnych“ rukách. Túto politickú mafiu okamžite zruším a celý kraj začne fungovať oveľa transparentnejšie a efektívnejšie. Vďaka lepšiemu hospodáreniu budeme môcť investovať viac peňazí napríklad aj do rekonštrukcií domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb. A to nie je len predvolebný sľub, ale realita, ktorú sa nám v Banskej Bystrici podarilo dosiahnuť. Vďaka zastaveniu rozkrádania sme mohli do zlepšenia podmienok pre obyvateľov v domovoch dôchodcov a sociálnych služieb investovať až 3x viac peňazí v porovnaní s bývalým SMERáckym vedením. O tom sa však v médiách nenapíše nič. Som presvedčený, že rovnako dokážeme zlepšiť hospodárenie aj v Nitrianskom kraji. Čo sa týka rozsiahlejších reforiem, tak radi by sme začali rekonštruovať cesty vo vlastnej réžii, prostredníctvom krajskej firmy (Regionálnej správy a údržby ciest). Ak by sa nám podarilo nakúpiť potrebnú technológiu, tzv. pokládkovú čatu zloženú z frézy, finišéra a valca, tak by sme mohli opravovať cesty za ešte výhodnejšie ceny. A ak by sa nám podarilo vybudovať vlastnú krajskú obaľovačku asfaltových zmesí, tak by sme mohli opravovať cesty vyslovene za nákladové ceny. Presne tak, ako to bolo v minulosti (starší si iste spomenú), keď na opravách a budovaní ciest ešte neryžovali predražené súkromné firmy napojené na oligarchov (napr. Váhostav). Za nákladové ceny by sme potom mohli opravovať nielen krajské cesty II. a III. triedy, ale pomáhať aj mestám a obciam pri opravách miestnych ciest. Do obce by mohli prísť chlapi z krajskej firmy a opraviť cestu len za nákladovú cenu. Občania, starostovia a primátori by tak konečne pocítili aj nejaký praktický význam existencie VÚC. Bola by to absolútna revolúcia v oblasti rekonštrukcií ciest. Na realizáciu tohto plánu však potrebujeme získať nielen pozíciu predsedu kraja, ale aj dostatok poslancov v krajskom zastupiteľstve.

5. Oficiálne výberové konania na obsadenie nejakej vedúcej pozície nie sú apriori garanciou toho, že daný človek bude naozaj dobrý vedúci. To je utópia. Niekto môže byť po formálnej stránke odborník, ale po morálnej stránke podvodník. Alebo naopak. V drvivej väčšine prípadov by mal byť názor členov odbornej výberovej komisie na obsadenie riaditeľa organizácie smerodajný aj pre zriaďovateľa tejto organizácie. Pretože ak má niekto za niečo niesť zodpovednosť, musí mať aj kompetencie o tom rozhodovať. Na druhej strane, ak má mať niekto kompetencie, musí za svoje rozhodnutia niesť aj zodpovednosť. To je esenciálny základ úspešného riadenia zložitých systémov a veľkých organizácií. Jedno nemôže existovať bez druhého. Na druhej strane zastávam názor, že v krajných prípadoch musí mať zriaďovateľ (VÚC), ktorý danú organizáciu financuje, dosah na jej fungovanie a hospodárenie, prípadne musí mať možnosť daného riaditeľa odvolať. Bolo by predsa absurdné, keby kraj musel platiť za účty nejakého nezodpovedného riaditeľa organizácie a nemohol by proti tomu nič urobiť.

6. Určite budem informovať o výsledkoch personálneho a finančného auditu a o stave, v akom sa kraj nachádza. Chcem priblížiť kraj ľuďom. V Banskobystrickom kraji sme zaviedli priame videoprenosy zo zasadnutí zastupiteľstva, zaviedli sme výjazdové rokovania zastupiteľstva po mestách a obciach v kraji. Súčasťou týchto výjazdových rokovaní boli vždy stretnutia s občanmi a starostami z daných regiónov, aby sme mohli promptne riešiť ich problémy. Ľudia si tento náš systém veľmi pochvaľovali. Rovnakým spôsobom priblížim úrad kraja aj ľuďom v Nitrianskom regióne. V kraji to bude oveľa živšie. Nebudeme sa skrývať v zasadačkách župného domu. Budeme chodiť po regióne a stretávať sa s ľuďmi, pýtať sa ich na problémy, kontrolovať stavy ciest, spoločne vylepšovať cestovné poriadky autobusov, podporovať kultúrne podujatia, atď. Tej práce, čo nás čaká, je vyše hlavy. Ale sme odhodlaní vrhnúť sa do toho plnou parou.Zdroj: Nitralive.sk