I. Volebné obvody

Zastupiteľstvo NSK určilo počet volebných obvodov na 8 takto:

Volebný obvod č. 1 – KOMÁRNO, do ktorého patria nasledovné obce:

Bajč, Bátorove Kosihy, Bodza, Bodzianske Lúky, Brestovec, Búč, Čalovec, Číčov, Dedina Mládeže, Dulovce, Holiare, Hurbanovo, Chotín, Imeľ, Iža, Kameničná, Klížska Nemá, Kolárovo, Komárno, Kravany nad Dunajom, Lipové, Marcelová, Martovce, Moča, Modrany, Mudroňovo, Nesvady, Okoličná na Ostrove, Patince, Pribeta, Radvaň nad Dunajom, Sokolce, Svätý Peter, Šrobárová, Tôň, Trávnik, Veľké Kosihy, Virt, Vrbová nad Váhom, Zemianska Olča, Zlatná na Ostrove

Volebný obvod č. 2 – LEVICE, do ktorého patria nasledovné obce:

Bajka, Bátovce, Beša, Bielovce, Bohunice, Bory, Brhlovce, Čajkov, Čaka, Čata, Demandice, Devičany, Dolná Seč, Dolné Semerovce, Dolný Pial, Domadice, Drženice, Farná, Hokovce, Hontianska Vrbica, Hontianske Trsťany, Horná Seč, Horné Semerovce, Horné Turovce, Horný Pial, Hrkovce, Hronovce, Hronské Kľačany, Hronské Kosihy, Iňa, Ipeľské Úľany, Ipeľský Sokolec, Jabloňovce, Jesenské, Jur nad Hronom, Kalná nad Hronom, Keť, Kozárovce, Krškany, Kubáňovo, Kukučínov, Kuraľany, Levice, Lok, Lontov, Lula, Málaš, Malé Kozmálovce, Malé Ludince, Mýtne Ludany, Nová Dedina, Nový Tekov, Nýrovce, Ondrejovce, Pastovce, Pečenice, Plášťovce, Plavé Vozokany, Podlužany, Pohronský Ruskov, Pukanec, Rybník, Santovka, Sazdice, Sikenica, Slatina, Starý Hrádok, Starý Tekov, Šahy, Šalov, Šarovce, Tehla, Tekovské Lužany, Tekovský Hrádok, Tlmače, Tupá, Turá, Uhliská, Veľké Kozmálovce, Veľké Ludince, Veľké Turovce, Veľký Ďur, Vyškovce nad Ipľom, Vyšné nad Hronom, Zalaba, Zbrojníky, Želiezovce, Žemberovce, Žemliare

Volebný obvod č. 3 – NITRA, do ktorého patria nasledovné obce:

Alekšince, Báb, Babindol, Bádice, Branč, Cabaj – Čápor, Čab, Čakajovce, Čechynce, Čeľadice, Čifáre, Dolné Obdokovce, Golianovo, Hosťová, Hruboňovo, Ivanka pri Nitre, Jarok, Jelenec, Jelšovce, Kapince, Klasov, Kolíňany, Dolné Lefantovce, Horné Lefantovce, Lehota, Lúčnica nad Žitavou, Ľudovítová, Lukáčovce, Lužianky, Malé Chyndice, Malé Zálužie, Malý Cetín, Malý Lapáš, Melek, Mojmírovce, Nitra, Nitrianske Hrnčiarovce, Nová Ves nad Žitavou, Nové Sady, Paňa, Podhorany, Pohranice, Poľný Kesov, Rišňovce, Rumanová, Svätoplukovo, Štefanovičová, Štitáre, Šurianky, Tajná, Telince, Veľká Dolina, Veľké Chyndice, Veľké Zálužie, Veľký Cetín, Veľký Lapáš, Vinodol, Vráble, Výčapy – Opatovce, Zbehy, Žirany, Žitavce

Volebný obvod č. 4 – NOVÉ ZÁMKY, do ktorého patria nasledovné obce:

Andovce, Bánov, Bardoňovo, Bešeňov, Branovo, Čechy, Černík, Dedinka, Dolný Ohaj, Dvory nad Žitavou, Hul, Jasová, Jatov, Kmeťovo, Kolta, Komjatice, Komoča, Lipová Maňa, Michal nad Žitavou, Mojzesovo, Nové Zámky, Palárikovo, Podhájska, Pozba, Radava, Rastislavice, Semerovo, Šurany, Trávnica, Tvrdošovce, Úľany nad Žitavou, Veľké Lovce, Veľký Kýr, Vlkas, Zemné

Volebný obvod č. 5 - ŠAĽA, do ktorého patria nasledovné obce:

Diakovce, Dlhá nad Váhom, Hájske, Horná Kráľová, Kráľová nad Váhom, Močenok, Neded, Selice, Šaľa, Tešedíkovo, Trnovec nad Váhom, Vlčany, Žihárec

Volebný obvod č. 6 – ŠTÚROVO, do ktorého patria nasledovné obce:

Bajtava, Belá, Bíňa, Bruty, Dubník, Gbelce, Chľaba, Kamenica nad Hronom, Kamenín, Kamenný Most, Leľa, Ľubá, Malá nad Hronom, Malé Kosihy, Mužla, Nána, Nová Vieska, Obid, Pavlová, Rúbaň, Salka, Sikenička, Strekov, Svodín, Šarkan, Štúrovo

Volebný obvod č. 7 – TOPOĽČANY, do ktorého patria nasledovné obce:

Ardanovce, Belince, Biskupová, Blesovce, Bojná, Čeľadince, Čermany, Dvorany nad Nitrou, Hajná Nová Ves, Horné Chlebany, Horné Obdokovce, Horné Štitáre, Hrušovany, Chrabrany, Jacovce, Kamanová, Koniarovce, Kovarce, Krnča, Krtovce, Krušovce, Kuzmice, Lipovník, Ludanice, Lužany, Malé Ripňany, Nemčice, Nemečky, Nitrianska Blatnica, Nitrianska Streda, Norovce, Oponice, Orešany, Podhradie, Prašice, Práznovce, Preseľany, Radošina, Rajčany, Solčany, Solčianky, Súlovce, Svrbice, Šalgovce, Tesáre, Topoľčany, Tovarníky, Tvrdomestice, Urmince, Veľké Dvorany, Veľké Ripňany, Velušovce, Vozokany, Závada

Volebný obvod č. 8 – ZLATÉ MORAVCE, do ktorého patria nasledovné obce:

Beladice, Čaradice, Červený Hrádok, Čierne Kľačany, Hostie, Hosťovce, Choča, Jedľové Kostoľany, Kostoľany pod Tribečom, Ladice, Lovce, Machulince, Malé Vozokany, Mankovce, Martin nad Žitavou, Nemčiňany, Neverice, Nevidzany, Obyce, Skýcov, Sľažany, Slepčany, Tekovské Nemce, Tesárske Mlyňany, Topoľčianky, Velčice, Veľké Vozokany, Vieska nad Žitavou, Volkovce, Zlaté Moravce, Zlatno, Žikava, Žitavany

II. Počet poslancovZastupiteľstvo NSK určilo počet poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja na 54 z toho:

Volebný obvod č. 1 – KOMÁRNO - 8 poslancov
Volebný obvod č. 2 – LEVICE - 9 poslancov
Volebný obvod č. 3 – NITRA - 13 poslancov
Volebný obvod č. 4 - NOVÉ ZÁMKY - 8 poslancov
Volebný obvod č. 5 – ŠAĽA - 4 poslancov
Volebný obvod č. 6 – ŠTÚROVO - 3 poslancov
Volebný obvod č. 7 – TOPOĽČANY - 6 poslancov
Volebný obvod č. 8 - ZLATÉ MORAVCE - 3 poslancov

III. Sídla obvodných volebných komisiíZastupiteľstvo NSK určilo sídla obvodných volebných komisií takto:

Volebný obvod č. 1 – KOMÁRNO - Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Volebný obvod č. 2 – LEVICE - Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, 934 03 Levice
Volebný obvod č. 3 - NITRA - Stredná odborná škola, Cintorínska 4, 950 50 Nitra
Volebný obvod č. 4 - NOVÉ ZÁMKY - Spojená škola, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
Volebný obvod č. 5 – ŠAĽA - Spojená škola, Nivy 2, 927 05 Šaľa
Volebný obvod č. 6 – ŠTÚROVO - Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, 943 01 Štúrovo
Volebný obvod č. 7 – TOPOĽČANY - Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
Volebný obvod č. 8 - ZLATÉ MORAVCE - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, 953 01 Zlaté Moravce