Už zajtra tu máme voľby do VÚC - občania si budú voliť predsedu a poslancov do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja. Väčšina ľudí však nevie, čo má VÚC na starosti a čo rieši.

Viete čo je VÚC (Vyšší územný celok)?

Samosprávny kraj alebo vyšší územný celok (VÚC), alebo hovorovo župa je najvyššia územná samosprávna jednotka na Slovensku. Jej územie je v súčasnosti identické s územím kraja. Inými územnými samosprávnymi jednotkami sú obce.

Fakty o VÚC Nitra

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja (ÚNSK) vznikol 1. januára 2002. NSK má 7 okresov: okres Komárno, okres Levice, okres Nitra, okres Nové Zámky, okres Šaľa, okres Topoľčany a okres Zlaté Moravce. Celková rozloha NSK je 6 343 km.

Aké má VÚC kompetencie

Do pôsobnosti samosprávnych krajov patria napríklad cesty II. a III. triedy mimo obcí. Kraj zriaďuje a prevádzkuje stredné školy, divadlá, múzeá, knižnice, ale aj zdravotnícke zariadenia ako nemocnice, lekárne. Kraj tiež reguluje ceny autobusovej dopravy. Ďalej napríklad koordinuje rozvoj cestovného ruchu, zabezpečuje tvorbu a plnenie programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia NSK.

VÚC Nitre je napríklad 100% zriaďovateľom Regionálnej správy a údržby ciest Nitra, a. s. kam patrí Stredisko správy a údržby Nitra.

Školstvo

Do pôsobnosti NSK patria školy - Okres Nitra:

Gymnázium, Golianova 68, Nitra,
Gymnázium, Školská 26, Vráble,
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra,
Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra,
Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra,
Stredná odborná škola veterinárna, Dražovská 14, Nitra,
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra,
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra,
Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra,
Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, Vráble,
Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, Nitra,
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Fraňa Kráľa 20, Nitra,
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra

Školy v NSK:

Gymnáziá: 16
Stredné odborné školy: 50

z toho:

- obchodné akadémie: 5
- stredná odborná škola pedagogická: 1
- stredná umelecká škola: 1
- stredné priemyselné školy: 5
- spojené školy: 3
- stredné zdravotnícke školy: 2
- stredné odborné školy - ostatné: 32
- jazyková škola: 1

Cesty v správe NSK (Mesto Nitra)

Všetky cesty v správe NSK nájdete v článku Správa a údržba pozemných komunikácii

- Cesta II. triedy č. 513 – ul. Hlohovecká,
- Cesta II. triedy č. 562 – ul. Cabajská,
- Cesta III. triedy č.1640 (ex 05136) – ul. Járocká,
- Cesta III. triedy č.1641 (ex 05137) – ul. Dlhá,
- Cesta III. triedy č.1674 (ex 51311) – ul. Trnavská,
- Cesta III. triedy č.1677 (ex 51315) – ul. Rastislavova,
- Cesta III. triedy č.1661 (ex 06433) – ul. Dobšinského, ul. JeleneckáZdroj: Nitralive.sk, www.unsk.sk