Mesto Nitra


Prvá písomná zmienka:
rok 826

Počet obyvateľov: 76 223 (k 2.1.2023) Najväčšie mestské časti podľa obyvateľov: Klokočina (17 456), Chrenová (14 358), Staré mesto (11 589), Zobor (7342)


Hustota obyvateľstva: 776,78 osôb na kilometer štvorcový (rok 2021)- Celkový počet obyvateľov mesta Nitry k 10.6.2022 je 76508 osôb.
- Celkový počet obyvateľov mesta Nitry k 23.11.2021 je 77.014 osôb.

Dolné Krškany: 2009
Horné Krškany: 1095
Staré Mesto: 11629
Čermáň: 5397
Klokočina: 17938
Diely: 7539
Kynek: 1135
Mlynárce: 573
Párovské Háje: 1230
Zobor: 7376
Dražovce: 1849
Chrenová: 14627
Janíkovce: 2139
Trvalý pobyt mesto Nitra: 2478


- K 23.1.2021 žilo v Nitre 77 691 obyvateľov, z toho 36 919 mužov a 40 772 žien. - K dátumu 2.1.2020 žilo v meste Nitra 78 353 obyvateľov. Z toho 37 273 mužov a 41080 žien. Z tohto počtu je 5 567 chlapcov a 5291 dievčat - patria sem všetci narodení po 3.1.2005. Nitra má teda o 206 občanov menej ako v roku 2019.
- K začiatku januára 2019 žilo v meste Nitra 78 559 obyvateľov, čo je o 566 menej ako v roku 2019. Najviac obyvateľov – 18 638, žilo na sídlisku Klokočina, 15 161 na sídlisku Chrenová a 8 053 na sídlisku Diely. Z mestských častí bolo najväčšie Staré mesto, v ktorom býva 12 145 obyvateľov a Zobor s 7379 obyvateľmi.
- K dátumu 2.1.2018 žilo v meste Nitra 79 125 obyvateľov, z toho 37 748 mužov a 41 377 žien.
- K dátumu 2.1.2017 žilo v meste Nitra 79 472 obyvateľov, z toho 37 936 mužov a 41 536 žien.
- K 2.1.2016 žilo v meste Nitra 80 130 obyvateľov. Klesajúci trend sa teda opakuje.
- K 1.1.2015 mala Nitra 80 524 obyvateľov, k 1.1.2014 to bolo 80 947 obyvateľov s trvalým pobytom v Nitre.
- 80 947 obyvateľov mala Nitra k dátumu 1.1.2014
- 81 351 obyvateľov mala Nitra k dátumu 3.1.2013
- 81 600 obyvateľov mala Nitra k dátumu 1.6.2012
- 82 410 obyvateľov mala Nitra k dátumu 19.8.2010
- 82 661 obyvateľov mala Nitra k dátumu k 1.1. 2010
- štatistický úrad uvádza 78 875 obyvateľov Nitry podľa posledného sčítania ľudu k dátumu 31.12.2011

Rozloha: 108 km2

Hustota obyvateľstva: 833 obyvateľov/km2

Nezamestnanosť: Okres Nitra - 8,56% november 2014, (9,63% november 2013), (11,15% január 2013). V porovnaní s celoslovenským priemerom ide o dobrý výsledok - 12,25 %. Okres Nitra sa nachádza na 22. mieste v počte nezamestnaných. NR kraj 11,15% november 2014, (12,60% november 2013), 9,63% (november 2012, okres Nitra), 13,49% NR kraj (november 2012)

PSČ: 949 XX

Telefónna predvoľba: 037

Najnižší bod: 138 metrov nad morom

Najvyšší bod: 587 metrov nad morom (vrch Zobor)

Primátor: Jozef Dvonč (Smer-SD)

Mestské časti: Dolné Krškany, Horné Krškany, Staré Mesto, Čermáň, Klokočina, Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce, Zobor, Dražovce, Chrenová, Janíkovce

Letisko: Janíkovce

Partnerské mestá:

Báčsky Petrovec, Srbsko
České Budějovice, Česko
Kroměříž, Česko
Spišská Nová Ves, Slovensko
Osijek, Chorvátsko
Zielona Góra, Poľsko
Naperville, USA
Gosford, Austrália
Zoetermeer, Holandsko

Investičné zámery mesta Nitra na roky 2011 - 2014

  • dostavba areálu letného kúpaliska
  • rekonštrukcia námestia s tržnicou Klokočina
  • dostavba futbalového štadióna
  • výstavba lanovky na Zobor
  • Centrum voľného času Domino - Mlyny
  • prepojovacia komunikácia Novozámocká - Dlhá ulica
  • Multifunkčná hala


Erb (znak) mesta Nitry

Erb (znak) Nitry tvorí modrý štít neskorogotického tvaru. Pravá opancierovaná ruka, zohnutá v lakti, je ukončená na pravej strane ramenom, na ľavej päsťou zvierajúcou žrď zástavy.
Červená zástava je tvaru lastovičieho chvosta s ležatým rovnoramenným dvojkrížom striebornej (bielej) farby, upravená na dlhej zvislej žrdi striebornej (bielej) farby.
Erb môže byť zobrazený aj s heraldickou šrafúrou vyjadrujúcou sfarbenie erbu.

Pečať mesta

Pečať mesta Nitry je pečatidlom zhotovený reliéfny obraz erbu mesta Nitry obkolesený kruhopisom s názvom Pečať mesta Nitry.

Vlajka mesta Nitry

Vlajka mesta Nity je celá modrej farby, pomery jej strán sú 2:3. Ukončená je lastovičím chvostom, t.j. zástrihom, ktorý siaha do jednej tretiny listu vlajky. Je pripevnená k žrdi tak, aby sa dala vztyčovať a spúšťať.

Znelka

Znelkou mesta Nitry je text historickej piesne Nitra, milá Nitra.
Autorom textu je Ľudovít Štúr.
Text zhudobnil anonym.
Vyšla v Banskej Bystrici roku 1862 vo Venci národných piesní slovenských.

Text znelky mesta Nitry:

/:Nitra, milá Nitra, ty vysoká Nitra :/
Kdeže sú tie časy, kdeže sú tie časy,
v ktorých si ty kvitla?

/:Ty si bola niekdy všetkých krajín hlava :/
v ktorých tečie Dunaj, v ktorých tečie Dunaj,
Visla i Morava.

/: Ty si bola sídlo kráľa Svätopluka :/,
keď tu panovala, keď tu panovala
jeho mocná ruka.

/: Ty si bola sväté mesto Metodovo :/,
keď tu našim otcom, keď tu našim otcom
kázal božie slovo.

Znelka mesta Nitry sa používa pri slávnostných príležitostiach - slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, oslavy významných výročí a pod.