Stránky mesta

www.nitra.sk - oficiálna stránka mesta Nitra (správy, dokumenty, úradná tabuľa, úrad online...)
www.msunitra.sk - stránka mestského úradu (samospráva, územný plán, úrad online, otázky a odpovede...)
www.nisys.sk - Nitriansky Informačný Systém (informácie o Nitre, podujatia, inšititúcie...)
www.unsk.sk - Nitriansky samosprávny kraj

Doprava

www.veolia.sk - Mestská Hromadná Doprava, Medzimestská doprava (spoje, novinky, informácie...)
www.imhd.zoznam.sk/nr - cestovné poriadku MHD, novinky, fotografie, diskusné fórum

Mestská polícia

www.mspnitra.sk

Kultúra

www.dab.sk - stránky Divadla Andreja Bagara
www.staredivadlo.sk - Staré Divadlo Nitra
www.nitrafest.sk - Festival Divadelná Nitra
www.nitrianskagaleria.sk - Nitrianska Galéria

Univerzity

www.ukf.sk - Univerzita Konštantína Filozofa
www.uniag.sk - Slovenská Poľnohospodárska Univerzita

Výstavba

www.nitralive.sk/vystavba - budovy, nákupné centrá, infraštruktúra, byty...
www.skyscrapercity.com - medzinárodná stránka, link je na sekciu o Nitre
www.ppp-r1.sk/sk - stránka spoločnosti Granvia, ktorá stavia južný obchvat Nitry
www.eia.enviroportal.sk - posudzovanie vplyvov na životné prostredie, zdroj informácií o projektoch, výstavbe

Iné stránky

www.nitra-slovensko.eu - historické mesto Nitra - dejiny, história, udalosti, osobnosti, fotografie, obrázky
www.archeol.sav.sk - Archeologický ústav SAV v Nitre
www.agroinstitut.sk - významná vzdelávacia inštitúcia
www.agrokomplex.sk - AX výstavisko
www.fnnitra.sk - Fakultná nemocnica
www.airportnitra.sk - letisko Nitra- Janíkovce
www.ksknitra.sk - Krajská knižnica Karola Kmeťku