V mesačníku Život a kultúra mesta Nitry bol v roku 1984 uverejnený príspevok Pavla Takáča, v ktorom sa okrem iného píše:

Do histórie techniky a letectva v Nitre sa zlatými písmenami zapísalo prvé zosadnutie lietadla s aviatikom Andrejom Kvasom a tiež lietadla Štefana Doboša 26. a 27. júla 1914. Tak je to v spisoch dôverného archívu župana Nitrianskej župy pod. č. 298 a 359 z roku 1914 zapísané.

Andrej Kvas bol účastníkom prvého "Leteckého dňa“ na Slovensku v Piešťanoch, ktorý sa konal 22. júla 1914. Vo chvíli, keď prebiehali ukážky leteckého programu, prišla do Piešťan správa o vypovedaní a začatí I. svetovej vojny. Návštevníci sa rozišli a piloti hneď odlietali z Piešťan. Andrej Kvas na lietadle vlastnej konštrukcie s francúzskym motorom Anzani, so silou 35 koní, pri odlete do Budapešti musel medzipristáť v Hlohovci, Nitre, Ostrihome, Vyšehrade a Vacove, lebo stroj nevydržal let s jedným dúškom.

Nitriansky týždenník Nyitramegyei szemle píše o zosadnutí lietadla Andreja Kvasa v Nitre. Po ukážkových letoch v Piešťanoch priletel do Nitry a tu aj zosadol 26. júla na svojom jednoplošníku na lúkach pri rieke Nitra pri Gisserovom kúpeli /Číneš/. Ľudia sa čudovali a postávali po uliciach, keď ho videli prilietať nad železničnou stanicou. Pri oprave stroja mu pomáhal Nitran Karol Kasala. Po nabratí benzínu, na druhý deň, 27. júla skoro zrána odletel preč ponad Krškany do Budapešti.

Andrej Kvas /21.11.1883 – 27.1.1974/ sa narodil v rodine vysťahovalcov na Dolnú zem v Békešskej Čabe. Slovenský priekopník letectva, ktorý lietal na strojoch vlastnej konštrukcie, pričom 1. augusta 1908 absolvoval prvý medzimestský let na území súčasného Slovenska medzi Bratislavou a Trnavou (45 km) za 58 minút vo výške 50-70 metrov.

A tak nútené zosadnutie jednoplošníka Andreja Kvasa na nitrianskych Dolných lúkach sa stalo historickým prvenstvom letectva v Nitre a pripomíname si jeho 100 výročie.

Andrej Kvas (vpravo) pri motore Anzani, ktorým vybavil svoje prvé lietadlá

Andrej Kvas


Zdroj: JK