Andrej Sitkey - blog o doprave ⛔️

V uplynulých dňoch bola na účelovej komunikácii pri internáte Mladosť vyznačená bicyklová cesta. Ide o prvú bicyklovú cestu v meste. Vyznačením bicyklovej cesty sa prepojila cestička pre chodcov a cyklistov, ktorá vedenie popri rieke s cestičkou pri Univerzitnom moste. Bicyklová cesta je vyznačená dopravnými značkami č. 323 Bicyklová cesta a č. 324 Koniec bicyklovej cesty.

Na bicyklovej ceste platia nasledovné pravidlá cestnej premávky:

1. Bicyklovú cestu môžu cyklisti používať v celej šírke určenej pre ich smer jazdy.
2. Na bicyklovej ceste vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 30 km . h-1.
3. Motorovým vozidlám je jazda na bicyklovej ceste zakázaná, ak dopravnou značkou nie je určené inak.
4. Ak je dopravnou značkou umožnená jazda na bicyklovej ceste vodičom vozidiel, cyklisti majú pred nimi prednosť, pričom tí ich nesmú ohroziť a predchádzať ich môžu iba pri dodržaní bočného odstupu najmenej 1,5 m. Zastavenie a státie motorových vozidiel okrem motocyklov je na bicyklovej ceste povolené len na vyznačených miestach.
5. Inak, platia pre premávku na bicyklovej ceste ostatné ustanovenia tohto zákona.

Bicyklová cesta, Wilsonovo nábrežie Nitra Bicyklová cesta, Wilsonovo nábrežie Nitra Bicyklová cesta, Wilsonovo nábrežie Nitra

Problematické zábradlie by mali odstrániť

Súčasťou zmeny organizácie dopravy malo byť aj odstránenie zábradlia, ktoré znemožňuje plynulý prejazd bicyklov. Odstránenie zábradlia žiadam niekoľko rokov, písal som o tom aj článok, tak verím, že sa konečne dočkáme. Dopravné značky sú osadené niekoľko dní, ale ako vidno z fotografie, vodiči vozidiel nerešpektujú zákaz zastavenie resp. státia.

Bicyklová cesta, Wilsonovo nábrežie Nitra

Vyznačenie spoločnej cestičky pre cyklistov a chodcov na Univerzitnom moste

Okrem uvedeného súčasťou zmeny organizácie dopravy bolo vyznačenie spoločnej cestičky pre cyklistov a chodcov na moste. Na chýbajúce prepojenie cyklotrás som upozornil v článku o novom podjazde. Som rád, že mesto na môj podnet zareagovalo, na druhej strane sa mi celkom nepozdáva spôsob ako bolo prepojenie vyznačené. Pri výjazde smerom k mostu boli odstránené dopravné značky označujúce začiatok a koniec cestičky, ktoré boli následne podľa mňa nevhodne presunuté k priechodu pre chodcov, kde pre chýbajúce pokračovanie musí cyklista zosadnúť alebo pokračovať po ceste. Skôr by som preferoval, aby cyklisti boli dopravnou značkou s dodatkovou tabuľkou Smerová šípka presmerovaní na most a následne na cyklotrasu smerom k OC Mlyny. Rovnako v opačnom smere by som presnejšie označil možnosť jazdy cyklistov po moste. Napriek týmto výhradám oceňujem snahu logicky prepojiť cyklistické komunikácie. Vylepšenie pre cyklistov sa tento rok nekončia, ale o tom neskôr.

Bicyklová cesta, Wilsonovo nábrežie Nitra Bicyklová cesta, Wilsonovo nábrežie Nitra

Doplnené značenie v podjazde

V článku Nový podjazd pod Univerzitným mostom potešil, má však drobné nedostatky som upozornil na prekážku v podajzde, značenie bolo doplnené. Jazda cez podjazd tak bude bezpečnejšia.

Bicyklová cesta, Wilsonovo nábrežie Nitra Bicyklová cesta, Wilsonovo nábrežie NitraZdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk