V uplynulých dňoch bola Lipovej ulici v Nitre realizovaná zmena organizácie dopravy. K zmene došlo na základe podnetu občanov priľahlých domov, ktorí žiadali obmedziť zvýšené dopravné zaťaženie spôsobené vozidlami, ktoré ráno a popoludní privážali deti do priľahlej základnej školy.

V rámci zmeny bol na Lipovej ulici vyznačený zákaz vjazdu motorových vozidiel okrem dopravnej obsluhy v čase od 06:30 hod. do 08:30 hod a od 12:30 hod. do 15:00 hod, zároveň bola v tejto časti vyznačená obytná zóna a komunikácia bola zjednosmernená. Pre rodičov, ktorí privážajú deti do školy autom bol zriadený nový vchod do areálu  školy z priľahlého parkoviska na Výstavnej ulici.

V dňoch 4.9. (pondelok) a 5.9.2023 (utorok) bude na parkovisku realizované plošné čistenie a obnova vodorovného dopravného značenia a preto Mesto Nitra žiada občanov, aby v tomto termíne na parkovisku neparkovali.

Lipová ulica Nitra Lipová ulica Nitra Lipová ulica Nitra Lipová ulica Nitra Lipová ulica Nitra Lipová ulica Nitra Lipová ulica Nitra Lipová ulica Nitra Lipová ulica NitraZdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk