Poslanci zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja dnes schválili úpravu cenníka cestovného v prímestskej doprave a to pre seniorov, osoby od dovŕšenia starobného dôchodkového veku, osoby od dovŕšenia 70 roku veku, držiteľov zlatej a diamantovej Jánskeho plakety, držitelov Kňazovického medaily a politických väzňov. Zjednotená výška cestovného pre spomínaných cestujúcich sa upravuje na výšku 0,30 €.

Z prevádzkových a technických dôvodov zo strany zmluvných dopravcov je termín účinnosti zmeny tarify nastavený k 01.05.2023.

Dôvodom úpravy tarify – cenníka cestovného Nitrianskeho samosprávneho kraja je zmiernenie inflácie a energetickej krízy pre dôchodcov poberajúcich starobný dôchodok – cestujúcich využívajúcich dopravné služby prímestskej autobusovej dopravy v Nitrianskom samosprávnom kraji.Zdroj: Nitralive.sk